SLU-nyhet

”Digitalisering i svenskt skogsbruk – Utmaningar och möjligheter”

Publicerad: 02 maj 2022
Webbinarium FRAS

FRAS-seminarium 2022-04-20. Digitalisering i skogen är en het fråga i skogsbruket, med ständigt nya produkter och verktyg som utvecklas och förfinas. Möjligheterna att använda dessa för att förbättra skogsåtgärder är många, men det finns också utmaningar. Under ett webbinarium anordnat av FRAS-doktoranderna den 20 april 2022 presenterades olika perspektiv på digitalisering inom forskning, naturvård och planläggning

Totalt tog 33 stycken deltagare del av webbinariet, representerande både de större skogsföretagen, privata skogsägare, forskare, studenter och journalister. Deltagarna fick lyssna till föredrag från Johan Fransson från Linnéuniversitetet, Alejandro Ruete från Greensway AB och Anton Hammarström från Ecotype AB.

Det finns mycket intressant forskning och utveckling inom digitalisering enligt Johan Fransson. Pågående forskning handlar bl.a. om hur skattning av skogliga variabler (exempelvis ståndortsindex och trädslagsfördelning) och skogsskador (biotiska och abiotiska skador) kan göras med olika fjärranalysmetoder och vilka tekniker som kan användas. Även om det har gjorts många framsteg finns det fortfarande behov av mer utveckling för att kunna göra bättre skattningar. Johan visade hur olika fjärranalysmetoder och tekniker skulle kunna ge mer dynamiska skogskartor och på så vis också mer dynamiska skogsbruksplaner som visar på skogstillståndet över tid.

Alejandro Ruete menade att digitalisering inte bara handlar om automatisering utan också om att förstå, integrera och förenkla komplexa strukturer. Mycket kunskap inom naturvården går inte att samla in digitalt idag, men på Greensway AB försöker de göra det enklare att samla in data i fält och integrera dessa i andra system. Däremot kan grövre skattningar göras av sannolikheten för var olika arter kan förekomma i landskapet. Alejandro poängterade att det är viktigt att förstå det data man använder.

En ny vinkel på skogsbruksplanen presenterades av Anton Hammarström när han introducerade lyssnarna till det nya företaget Ecotype AB. Genom att sammanställa öppna data har Ecotype på sin plattform Skogshubben skapat skogsbruksplaner som kan presenteras visuellt på olika vis för att visa på diverse skogliga variabler och risker. Genom tjänsten kan olika information om en fastighet på ett enkelt sätt sammanfattas för användaren. Det finns både för- och nackdelar med Skogshubbens version av skogsbruksplanen gentemot en konventionell. Det finns en utvecklingspotential och med mer data kan dessa digitala skogsbruksplaner erbjuda ännu mer.

En avslutande paneldiskussion modererad av Magnus Persson diskuterade huruvida skogsskötsel kan gå från nuvarande beståndsindelning till en mer detaljerad nivå. Högre upplösning av spatial information och mer utveckling behövs för att kunna bruka skogen på bästa möjliga sätt. Dessutom fördes en diskussion om hur skogsbruket kan flyttas från ett statiskt tankesätt till ett mer dynamiskt med nya data i framtiden. Slutsatserna är att utvecklingspotentialen är stor och att mycket kommer kunna uträttas i framtiden.

Se hela webbinariet i efterhand

Text: Per Nordin


Kontaktinformation