SLU-nyhet

Förlängd verksamhetsledning på SLU Partnerskap Alnarp

Publicerad: 10 maj 2022

Från den 1 maj 2022 tillträder Håkan Schroeder som ordinarie verksamhetsledare på SLU Partnerskap Alnarp.

Håkan Schroeder har sedan 1 januari 2022 varit tillförordnad verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp och sedan 1 maj 2022 fortsätter han rollen i en ordinarie tjänst.

- Efter att ha varit tillförordnad verksamhetsledare sedan årsskiftet ser jag nu fram emot att få möjlighet att leda verksamheten fullt ut. Det innebär att jag får möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling baserat på tidigare erfarenheter och nya insikter från perioden som TF, säger Håkan Schroeder.

Håkan var tidigare dekan för Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) och även ordförande i styrgruppen för SLU Partnerskap Alnarp sedan 2013.

- Jag har följt utvecklingen av SLU Partnerskap Alnarp under lång tid i min tidigare roll som dekan och ordförande i styrgruppen. Jag är ännu mer övertygad om den kraft som finns i partnerskapet efter att under de senaste månaderna varit operativt aktiv i verksamheten. De gröna sektorerna och samhället i stort ropar efter kunskap och kompetens inom kunskapsområden där SLU kan bidra. Partnerskapet erbjuder en verktygslåda som kan göra forskning, utbildning och miljöanalys tillgänglig för ömsesidig nytta inom akademi och hos partners i näringsliv och andra organisationer i samhället, menar Håkan Schroeder.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Verksamhetsledare, SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53