SLU-nyhet

Känslosam avskedsexkursion för FRAS doktorander

Publicerad: 11 maj 2022

Tagels gård och Asa försökspark i Småland har varit arbetsplatser för många av FRAS-doktorandernas forskningsprojekt under de fyra år som gått sedan programmet startade. Det var därför naturligt att finalexkursionen på programmet också gick till dessa två platser.

Två av doktoranderna (Mikolaj Lula och Mostarin Ara) gick i mål med sina disputationer 29 april, och den 13 maj är det dags för Grace Jones att försvara sin avhandling på Linnéuniversitetet. Under hösten kommer Magnus Persson att lägga fram sin doktorandrapport, och våren 2023 är det Per Nordins och Delphine Larivieres tur.

Doktorander FRAS

De sex FRAS-doktoranderna på Asa försökspark 10 maj 2022. Från vänster: Delphine Lariviere, Magnus Persson, Mikolaj Lula, Mostarin Ara, Grace Jones, Per Nordin.

Exkursionen som hölls 10 maj var ett tillfälle för finansiärer, handledare och doktorander att uppmärksamma avslutet av FRAS-programmets första fas. På kvällen 9 maj var det middag med tacktal på Asa Herrgård, och dagen efter presenterade doktoranderna sina projekt på platser i skogen där de själva också har forskat. Med personliga presentationer berättade doktoranderna var och en om sin resa från en vilsen start, via både toppar och dalar i arbetet, fram till att de blommat ut som (nästan) färdiga doktorer. FRAS-programmet har skiljt sig en hel del från mer inåtvända forskningsprogram i och med att så stor del handlade om kommunikation och kontakter med branschen. Mikolaj Lula hade exempelvis räknat ut att han medverkat i 19 exkursioner. Många tidningsreportage, nyhetsbrev och poddintervjuer har också gjort att forskningen inom programmet har nått en bred publik.

Denna exkursion ska inte blandas ihop med den mer publika avslutningsexkursion som planeras för hösten 2022 (datumet är ännu inte spikat). Att doktoranderna avtackades redan nu beror på att de börjar skingras för att gå vidare i karriären. Mostarin Ara blir postdoc i Kanada och Grace Jones blir postdoc i Irland. Alla var dock överens om att nätverket de byggt upp under FRAS-tiden kommer att bestå hela yrkeslivet.

FRAS doktorander

Finansiärer, handledare och doktorander fick ta gemensamt avsked

Text och foto: Mats Hannerz


Kontaktinformation