SLU-nyhet

Landskapsarkitektprogrammet firades i Ultuna och Alnarp

Publicerad: 08 maj 2022
LARK50

Med anledning av att Landskapsarkitektprogrammet vid SLU har fyllt 50 år bjöds det in till Öppet hus på Campus Alnarp och Campus Ultuna.

Landskapsarkitektprogrammet vid SLU fyllde 50 år 2021. Som avslutning på firandet bjöds det in till öppet hus i Alnarp den 22 april och Ultuna den 27 april 2022.

Studenter och lärare både från förr och nu minglade och bjöds på intressanta föreläsningar, panelsamtal, utställningar, workshops, rundvandringar på respektive campus.

LARK50
Ultuna: Utbildningen under 50 år med klassfoton
LARK50
Alnarp: Panelsamtal "Hur bor och lever vi om 50 år"
LARK50
Ultuna: "Utbildningens historia" med Tiina Sarap
LARK50
Alnarp: Servering av bubbel
LARK50
Ultuna: Mingel och skål
LARK50
Alnarp: Ingrid Sarlöv-Herlin talar
LARK50
Ultuna: Mingel
LARK50
Alnarp: Ingrid Sarlöv-Herlin hamrar ner en minnesskylt framför en nyplanterad Magnolia 'Alnarp' med inskriptionen " Landskapsarkitektprogrammet 50 år - Magnolia 'Alnarp'

Kontaktinformation

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/