SLU-nyhet

Landskapsarkitektprogrammet firades i Ultuna och Alnarp

Publicerad: 08 maj 2022
LARK50

Med anledning av att Landskapsarkitektprogrammet vid SLU har fyllt 50 år bjöds det in till Öppet hus på Campus Alnarp och Campus Ultuna.

Landskapsarkitektprogrammet vid SLU fyllde 50 år 2021. Som avslutning på firandet bjöds det in till öppet hus i Alnarp den 22 april och Ultuna den 27 april 2022.

Studenter och lärare både från förr och nu minglade och bjöds på intressanta föreläsningar, panelsamtal, utställningar, workshops, rundvandringar på respektive campus.


Kontaktinformation

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/