SLU-nyhet

Nytt verktyg ska förbättra havsplanering i Indiska oceanen

Publicerad: 24 maj 2022
En grupper personer runt ett bord

Hur påverkas havets ekosystem av mänsklig påverkan? Det webb-baserade miljöbedömningsverktyget WIO Symphony gör det möjligt att genom visualisering testa olika sätt att använda havet. Verktyget utvecklas för att bistå i havsplaneringen i västra Indiska oceanen, och som en del i det arbetet har institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) genomfört en workshop i Mombasa, Kenya.

WIO Symphony-projektet har pågått sedan 2020 och leds av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i samarbete med SLU Aqua, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Göteborgs Universitet (GU) och FN-organet Nairobikonventionen. Det syftar till att tillgängliggöra data, teknisk utbildning och analys av kumulativa miljöeffekter till Nairobikonventionens 10 medlemsländer.

Havsplanering via test av scenarier

WIO Symphony är ett webb-baserat miljöbedömningsverktyg som gör det möjligt att visualisera data om ekosystem och påverkan, och testa olika sätt att använda havet genom scenarier. WIO Symphony ska ge regionalt harmoniserande dataunderlag till havsplanering i Västra Indiska Oceanen. Det grundar sig på det svenska verktyget Symphony. Verktyget utvecklas nu för att kunna anpassas till Västra Indiska Oceanen inom WIO Symphony projektet. Här har SLU Aqua haft en aktiv roll i alla delar och var även involverad i utvecklingen av den svenska versionen Symphony.

- Workshopen i Kenya fokuserade på att engagera fler nationella experter för att gemensamt identifiera och samla data, producera olika datalager samt identifiera områden som kan utvecklas”, säger Charlotte Berkström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

 

Gruppbild
Workshopen i Kenya engagerade ett stort antal nationella experter.

Utvecklingssamarbete för minskad fattigdom

Projektet ingår i ett större Sida-finansierat program på Havs- och vattenmyndigheten som heter SwAM Ocean där fokus ligger på utvecklingssamarbete för planering, skydd och användning av havet för att minska fattigdom. Workshopen i Kenya var en av de första där deltagarna kunde träffas fysiskt. Övriga workshops och teknisk träning har skett digitalt på grund av pandemin, ofta med alla medlemsländer samtidigt.

- Det har gått förvånansvärt bra att ha digital möten, men visst är det både trevligare och effektivare att ses i verkligheten”, säger Charlotte Berkström.  

En resa till Zanzibar, Tanzania, gjordes även för att träffa styrelseordförande, Arthur Tuda, för Western Indian Ocean Marine Science Association (WIOMSA) och berätta om WIO Symphony samt nätverka med forskare och samarbetspartners i regionen.


Kontaktinformation

Charlotte Berkström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
charlotte.berkstrom@slu.se, 010-478 41 65