SLU-nyhet

Pressinbjudan: Ökad kunskap för hållbara hav – Öppet fartyg i Stockholm

Publicerad: 12 maj 2022

I en enda droppe vatten finns en värld av mikroskopiska organismer, ämnen, former och färger vi inte ser med blotta ögat. Vad vi människor gör med och mot haven och det marina livet får vi leva med i decennier, kanske århundraden. Möt forskare och beslutsfattare och besök Sveriges tre forskningsfartyg R/V Svea, R/V Skagerak och S/V Ocean Surveyor som ankrar upp utanför Fotografiska vid Stadsgårdshamnen 9 till 11 juni.

Representanter från media välkomnas den 9 juni i samband med att H.K.H. Kronprinsessan Victoria och särskilt inbjudna gäster besöker de tre fartygen.

Hur hänger havet ihop med klimatförändringarna? Hur kan fartygen nyttjas inom klimat- och havsforskning? Och hur är säkerheten kring datainsamling och forskningsutbyte? Dessa frågeställningar och fler handlar om hur vi kan skapa en bra havsmiljö i framtiden. Det behövs mer kunskap om havet som livsviktig resurs för att kunna fatta hållbara beslut. Genom eventet Öppet fartyg visar några av Sveriges nyckelaktörer betydelsen av Sveriges fartygsbaserade forskning och miljöövervakning för vår framtid.

Tider och program 9 juni

08.30 - 09.15

Registrering vid evententrén till Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22 Stockholm

09.20

Fototillfälle utomhus, H.K.H. Kronprinsessan Victoria anländer.

09.25  

Samling i lokal Annie, Fotografiska.

09.30 - 10.15

Klimatpolitiskt samtal mellan professor Johan Kuylenstierna ordförande i klimatpolitiska rådet, Anna Jöborn, VD Mistra och Emma Norén, ordförande i miljömålsberedningen under ledning av Rolf Brennerfelt, styrelseordförande SLU.

10.30   

Gruppvis studiebesök på de tre fartygen. Medias representanter anvisas grupp. Fototillfällen.

12.05  

Återsamling i lokal Annie. Möjlighet till intervjuer och samtal med förmiddagens deltagare.

12.30 - 13.30

Lunch.

13.30 - 15.00 

Experter och forskare beskriver fartygsbaserad forskning och miljöövervakning. Möjlighet till fördjupning genom samtal med talare och forskare.

Medverkande 9 juni

Förmiddag

Professor Johan Kuylenstierna, ordförande i klimatpolitiska rådet, Anna Jöborn, VD Mistra, Emma Norén, ordförande i miljömålsberedningen. Moderator: Rolf Brennerfelt, styrelseordförande SLU. Välkomstanförande av Maria Knutson Wedel, rektor SLU.

Eftermiddag

Helén Andersson, chef för forskningsavdelningen SMHI, Bastien Queste, forskare i oceanografi Göteborgs universitet, Jonas Hentati Sundberg, universitetslektor vid institutionen för akvatiska resurser, SLU, Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Stockholms universitet, Lovisa Zillén Snowball, avdelningschef samhällsplanering, Sveriges geologiska undersökning, Johan Wikner, professor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet.

Fototillfällen och lunch

Fototillfällen kommer att ges på anvisad plats i anslutning till det klimatpolitiska samtalet och vid rundvandringen på fartygen. Kaffe vid ankomst samt en enklare lunch för medias representanter på anvisad plats i samband med att deltagarna har lunch.

Ackreditering/anmälan

Senast 7 juni via länk: Öppet fartyg 2022 - 9-11 juni (akademikonferens.se)

Presskontakter

Vanja Sandgren, SLU, vanja.sandgren@slu.se, 0702-64 11 55

AnnaKarin Norberg, SMHI, annakarin.norberg@smhi.se, tel. 011-495 8695 (076-720 1927)

Webbsida för eventet

Mer information om fartygen: Öppet fartyg | 9-11 Juni 2022 (slu.se)

 

Fakta:

Arrangörer

Öppet fartyg arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med SMHI, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Sveriges geologiska undersökning, Polarforskningssekretariatet och Havs- och vattenmyndigheten. 

SLU och SMHI (R/V Svea), Göteborgs universitet (R/V Skagerak) och Sveriges geologiska undersökning (S/V Ocean Surveyor) samverkar kring visningen av fartygen.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation