SLU-nyhet

Pressinbjudan: Ökad kunskap för hållbara hav – Öppet fartyg i Stockholm

Publicerad: 12 maj 2022

I en enda droppe vatten finns en värld av mikroskopiska organismer, ämnen, former och färger vi inte ser med blotta ögat. Vad vi människor gör med och mot haven och det marina livet får vi leva med i decennier, kanske århundraden. Möt forskare och beslutsfattare och besök Sveriges tre forskningsfartyg R/V Svea, R/V Skagerak och S/V Ocean Surveyor som ankrar upp utanför Fotografiska vid Stadsgårdshamnen 9 till 11 juni.

Representanter från media välkomnas den 9 juni i samband med att H.K.H. Kronprinsessan Victoria och särskilt inbjudna gäster besöker de tre fartygen.

Hur hänger havet ihop med klimatförändringarna? Hur kan fartygen nyttjas inom klimat- och havsforskning? Och hur är säkerheten kring datainsamling och forskningsutbyte? Dessa frågeställningar och fler handlar om hur vi kan skapa en bra havsmiljö i framtiden. Det behövs mer kunskap om havet som livsviktig resurs för att kunna fatta hållbara beslut. Genom eventet Öppet fartyg visar några av Sveriges nyckelaktörer betydelsen av Sveriges fartygsbaserade forskning och miljöövervakning för vår framtid.

Tider och program 9 juni – observera att programmet är uppdaterat!

Förmiddag

08.30–09.15

Registrering och samling för medias representanter. Ingång - evententrén utanför Fotografiska.  Kaffe/te.

09.30

Maria Knutson Wendel, rektor SLU, hälsar välkommen.

09.35–10.15

Klimatpolitiskt samtal mellan professor Johan Kuylenstierna ordförande i klimatpolitiska rådet, Anna Jöborn, VD Mistra och Emma Nohrén, ordförande i miljömålsberedningen under ledning av Rolf Brennerfelt, styrelseordförande SLU.

10.15 

Praktisk information samt förflyttning till fots till fartygen. Indelning i grupper, media anvisas grupp.

10.30–12.10 

Besök på R/V Svea, R/V Skagerak och S/V Ocean Surveyor.

12.15

Lunch – enklare lunch finns för medias representanter på Fotografiska. Plats anvisas vid registrering.

Eftermiddag

12.30–13.00

Registrering och samling för medias representanter. Ingång – evententrén utanför Fotografiska.

13.20

H.K.H. Kronprinsessan Victoria anländer. Fototillfälle utomhus.

13.30–14.05

Miniföreläsningar om hur fartygsbaserad forskning och miljöövervakning bidrar till samhällsnytta. Lokal Annie, Fotografiska.

  • Helén Andersson, chef för forskningsavdelningen vid SMHI: Miljöövervakningens roll för att säkra kunskap om hållbara hav i ett nationellt och internationellt perspektiv.
  • Jonas Hentati Sundberg, universitetslektor vid institutionen för akvatiska resurser Sveriges lantbruksuniversitet: Data från övervakning – med superblick ner i havsekosystemet för att få den kunskap som vi behöver för havets som vi vill ha det.
  • Bastien Queste, forskare i oceanografi, Göteborgs universitet: Forskningsfartyget och oceanografi – avancerad teknik och flytande baser för komplexa nätverk av autonoma mätinstrument.  
  • Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik Stockholms universitet: Miljö- och klimatforskning och de stora samhällsutmaningarna – om havsnivåökningar vid Norra Grönland, och hur botten runt Estonia kunde mätas.
  • Lovisa Zillén Snowball, avdelningschef samhällsplanering, Sveriges geologiska undersökning: Havet är så mycket mer än vatten – hur forskningsfartyg används för att åtgärda miljösynder, skydda kust- och hav och för att kunna peka ut områden med förutsättningar för havsbaserad energiutvinning.
  • Johan Wikner, professor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet: Forskningsfartyg och havets osynliga renhållningsarbetare – om hav som ärtsoppa, varför och hur expeditioner i öppet hav kan ge pålitlig kunskap om mänskliga utsläpp och klimatförändringar.

14.10

Summering av dagen och frågan om hur fartygsbaserad forskning och miljöövervakning bidrar till att ta sig an de stora samhällsutmaningarna. Rolf Brennerfelt, Johan Kuylenstierna, Anna Jöborn, Emma Nohrén.

14.30–15.00

Lär dig mer – möjlighet till fördjupning genom samtal med talare och forskare under mingel i lokal Annie, Fotografiska.

15.00–15.30

Möjlighet för medias representanter att intervjua forskare. På plats finns Helen Andersson, SMHI, Jens Olsson, SLU, Joakim Hjelm, SLU samt Noél Holmgren, SLU. 

15.05–16.45

Visning av fartygen för H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Möjlighet för media att delta.

Fototillfällen 

Fototillfällen kommer att ges på anvisade platser i anslutning till förmiddagens program - det klimatpolitiska samtalet, vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias ankomst, vid eftermiddagens föreläsningar och samtal samt vid rundvandringarna på fartygen.

Kaffe och lunch

Kaffe vid ankomst på morgonen samt en enklare lunch för medias representanter på anvisad plats i samband med att deltagarna har lunch.

Ackreditering/anmälan

Senast 8 juni via länk: Öppet fartyg 2022 - 9-11 juni (akademikonferens.se)

Presskontakter

Vanja Sandgren, SLU, vanja.sandgren@slu.se, 0702-64 11 55

AnnaKarin Norberg, SMHI, annakarin.norberg@smhi.se, tel. 011-495 8695 (076-720 1927)

Webbsida för eventet

Mer information om fartygen: Öppet fartyg | 9-11 Juni 2022 (slu.se)

 

Fakta:

Arrangörer

Öppet fartyg arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med SMHI, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Sveriges geologiska undersökning, Polarforskningssekretariatet och Havs- och vattenmyndigheten. 

SLU och SMHI (R/V Svea), Göteborgs universitet (R/V Skagerak) och Sveriges geologiska undersökning (S/V Ocean Surveyor) samverkar kring visningen av fartygen.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation