SLU-nyhet

SURR! – om pollinering och biodling

Publicerad: 09 maj 2022

En rad olika projekt och aktiviteter kring honungsbin och andra pollinerande insekter tar sin början i Pollineringsveckan i maj och fortsätter under SLU:s populärvetenskapliga evenemang Smedjeveckan i Skara i september.

Utställningen SURR landar i Fornbyn på Västergötlands museum i Skara med invigning den 15 maj. Fotoutställningen med pollinatörer fångade av fotograf Lena Granefelt består av ett 30-tal stora vepor som beskriver de olika insekter som pollinerar, hur pollineringen går till och hur avgörande en fungerande pollinering är även för oss människor och hela planetens överlevnad.

Utställning SURR! Invigning 15 maj i Fornbyn, Västergötlands museum

Program

12.00 -13.00

  • Invigning av utställningen SURR! Brita Planck, Västergötlands museum och Vanja Sandgren, SLU i Skara.
  • Anna Lind Lewin, Pollinera Sverige och SLU RådNu berättar om Pollinera Sveriges arbete för att skapa attraktiv folkbildning kring biologisk mångfald.
  • I Fornbyn finns också Biodlarna Skara på plats och Skara trädgårdsförening med sin årliga växtmarknad.
  • Kaffeservering.

SURR! kan upplevas i Fornbyn under hela sommaren 2022. Utställningen har gjorts möjlig tack vare Pollinera Sverige, SLU RådNu samt lokalt engagemang från Brita Planck, Västergötlands museum och Vanja Sandgren, SLU i Skara.

Pollineringsveckan som pågår 14 till 22 maj lanserades av Pollinera Sverige 2018. Idag är veckan etablerad och engagerar föreningar, kommuner, skolor och företag i hela landet.

Forskning - SLU RådNu satsar på pollinering och biodling – 28 september under Smedjeveckan på SLU i Skara

Ny forskning om hur vi kan stödja pollinering och biodling presenteras under Smedjeveckan, SLU:s populärvetenskapliga evenemang i Skara den 28 september 2022. Lotta Fabricius Kristiansen och Magnus Ljung, båda på SLU RådNu kommer att berätta mer om vad olika aktörer kan göra för att stödja pollinering – från trädgårdar till det brukade åkerlandskapet. Det handlar om:

  • Medborgarforskning kring honungsbinas föda: Utvärdering av pollinatörers tillgång på nektar och pollenväxter i ett landskapsperspektiv.
  • Utveckling av regional bihälsorådgivning– och certifiering av rådgivare inom biodling i Europa.
  • Åtgärder för att stödja pollinatörer i landskapet – boplatser och födosök.

Drivande i forskningsprojekten är Lotta Fabricius Kristiansen, forskarassistent på SLU RådNu samt biodlare och initiativtagare till Pollinera Sverige tillsammans med Anna Lind Lewin, kommunikatör på SLU RådNu.

– Vi vill sprida kunskap om hur många olika pollinatörer det finns. På längre sikt vill vi förändra normerna kring odling och bidra till mer levande trädgårdar, grönytor och jordbrukslandskap, berättar Lotta Fabricius Kristiansen.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation