SLU-nyhet

Upptakt på vägen mot mer löv

Publicerad: 09 maj 2022
Gudmund Vollbrecht

Den rekordstora satsningen på snabbväxande lövträd är nu igång.Idag planteras nästan bara gran och tall, målet är att var tionde planta är ett lövträd om tio år.

– Framför allt hoppas vi på förädlad björk. Redan idag är den förädlade björken konkurrenskraftig mot gran på vissa ståndorter. Med nya metoder att snabba på förädlingen kan vi få fram björk som växer 50 procent bättre än de bästa oförädlade träden, säger professor Urban Nilsson.

FÖR att dra nytta av möjligheterna krävs massor av ny kunskap, hela vägen från plantering, förädling och skötsel till färdiga produkter. Det byggs upp i ett kunskapscentrum för snabbväxande lövträd, vilket är ett rekordstort forskningsprojekt på över 100 miljoner kronor i fem år med Energimyndigheten som huvudfinansiär.

Projektet, med centrum i Alnarp, heter TFM (Trees for me). Utöver SLU deltar Luleå tekniska universitet, Skogforsk, Umeå och Uppsala universitet. Dessutom medverkar 45 delfinansiärer, allt ifrån lokala naturskyddsföreningar till de stora skogsbolagen. Ett 20-tal forskare är involverade i arbetet och rekryteringen av doktorander är i full gång. Tillsammans med en postdoc handlar det om 14 tjänster.

VID ett upptaktsmöte i mitten av april gav forskarna inblickar i vad som är på gång.

Läs mer om Trees For Me

Läs hela nyhetsbrevet som PDF


Kontaktinformation