SLU-nyhet

Webbinarie om resistensförädling för friska grödor 

Publicerad: 02 maj 2022
vete ax mot blå himmel

En viktig faktor för att upprätthålla en hög avkastning och konkurrenskraft inom svensk växtproduktion är användandet av grödor med hög motståndskraft mot sjukdomar. Genom att förädla fram sorter med hög motståndskraft mot sjukdomar, eller resistens, kan användningen av kemiska växtskyddsmedel minskas. Förädling av sjukdomsresistenta grödor har också en central och viktig roll för att hantera sjukdomar där det i dag saknas effektiva växtskyddsåtgärder. 

I detta webbinarie kommer vi att informera om vad som är på gång inom projektet Resistensförädling för friska grödor, där vi arbetar med fem grödor som ofta direkt eller indirekt finns på svenskens middagstallrik: potatis, vete (bröd), sockerbeta (socker), ärtor och rödklöver (kött och mjölk). Projektet finansieras av SLU Grogrund och bygger på ett nära samarbete mellan svensk akademi och växtförädlingsindustri, med fokus på att utveckla och använda moderna tekniker för att säkerställa tillgången på sorter med hög motståndskraft mot sjukdomar och som är anpassade till svenska förhållanden.  

Webbinariet hålls online 23 Maj 2022, kl. 13.00-14.15 

 

Program 

13.00 Välkomnande och översikt över projektet, Magnus Karlsson. 

13.05 Från forskning till tillämpning – resistensförädling i vete, Tina Henriksson. 

13.15 Jordburna patogener på rödklöver, Christina Dixelius. 

13.25 Förädling för friska rötter ger mera ärtor, Agnese Kolodinska Brantestam. 

13.35 Hur kan sockerbeta undvika att få virusgulsot? Anders Kvarnheden. 

13.45 Torrfläcksjuka i potatis – hur kan vi uppnå bättre resistens? Erik Alexandersson. 

13.55-14.15 Tid för frågor, modererat av Tina Henriksson.  

Webbinariet hålls på svenska. 

Anmälan: https://www.plantlink.se/webinar-friska-grodor-23-maj/ 

En länk till webinariet kommer att skickas till anmälda personer. 

 

 


Kontaktinformation