SLU-nyhet

96 forskare om skogens värden

Publicerad: 28 juni 2022

Skog är en arena som täcker in många olika områden och perspektiv och har debatterats kraftigt den senaste tiden. För att kunna ta välgrundade beslut om skogens framtid behöver den forskning som sker inom olika områden och ämnen som berör skog kommuniceras. Med det i åtanke har Mittuniversitetet samlat 96 forskare från ett 20-tal olika lärosäten, organisationer och företag, däribland 30 forskare från SLU. De berättar alla om sin forskning inom olika områden för att ge en övergripande bild av skogens värden.

Sveriges yta täcks till 69% av skog och dess användningsområden är nästintill oräkneliga och som innefattar många olika ekonomiska, ekologiska, miljömässiga och sociala intressen. Detta har i sin tur lett till att skog debatteras i stor utsträckning. För att kunna ge en nyanserad bild av skogens värden har Mittuniversitet samlat 96 forskare från ett tjugotal olika lärosäten, organisationer och företag som forskar inom många olika ämnesområden. Förhoppningen är att kunna bidra till att beslut kan få en bredare grund att stå på. Det är första gången så många forskare samlas i en publikation med skog som tema och det blir tydligt att mycket forskning vid SLU berör skogens värden då ett 30-tal av författarna i antologin tillhör SLU. De är främst samlade inom kapitlen som rör biologisk mångfald, klimat, skogens många värden, skogsskötsel och nya bioekonomin.   


Kontaktinformation