SLU-nyhet

Att utveckla hållbara jordbrukssystem: Push Pull-system i Rwanda

Publicerad: 14 juni 2022
En kvinna hukar sig i ett fält vid små plastburkar. Foto.

I takt med att befolkningen ökar, markanvändningen intensifieras och klimatet ändras blir livsmedelsförsörjningen mer osäker. Ett sätt att utveckla hållbara odlingssystem för småbönder i Östafrika är att använda push pull-metoden. Forskare från SLU undersöker nu hur man kan optimera de här metoderna i Rwanda.

Nyligen gjorde Grace Amboka, Eirini Lamprini Daouti, Benjamin Feit, Sigrun Dahlin och Mattias Jonsson en fältresa till östra Rwanda för att utvärdera miljövänliga metoder att bekämpa skadedjur som hotar grödor. Projektet är centrerat kring ett odlingssystem som kallas push-pull. Den här metoden minskar trycket av skadedjur genom att skrämma bort dem (push), kombinerat med att locka skadedjuren bort från grödorna (pull). Samtidigt motverkar metoden parasiterande ogräs från släktet Striga (en slags snyltrotsväxt).

– Ett av målen är att skydda majs från stjälkborrande fjärilslarver och den invasiva höstarmélarven som kan förstöra skörden, säger Grace Amboka som doktorerar i ämnet.

Skrämma iväg och locka bort skadedjur från grödorna

Push-pull-metoden innebär vanligtvis att majs odlas tillsammans med en baljväxt (Desmodium spp.) som driver bort skadeinsekterna från majsen samtidigt som de lockas till en fångstgröda, vanligtvis gräs av släktet Brachiaria eller arten Cenchrus purpureus. Push-pull-odlingssystem kan minska skadedjur och ogräs, förbättra markens bördighet och öka avkastningen för småbrukare.

– Men metoden är inte lika effektiv överallt och vi vet inte hur den fungerar i ett föränderligt klimat. Målet med mitt doktorandprojekt är att förbättra vår förståelse för när och var push-pull sannolikt kommer att fungera bäst, säger Grace.

– I Rwanda samarbetar vi med Food for the Hungry – Rwanda och Rwandas lantbruksstyrelse. Det här fältarbetet är en del av projektet Upscale som inkluderar fyra studieregioner i Östafrika; Etiopien, Kenya, Tanzania och Uganda, säger forskaren Mattias Jonsson.

Fältarbete i Rwanda

Forskare från SLU undersöker hur man kan optimera push-pull-metoden i Rwanda.

Livsmedelssäkerhet – ett kroniskt problem i Afrika

Osäker livsmedelsförsörjning har länge varit problematiskt i delar av Afrika och förväntas förvärras med befolkningstillväxt, förändringar i markanvändningen och klimatförändringar. Små gårdar producerar uppskattningsvis 90 % av grödorna i Afrika, med majs som en viktig ekonomisk stapelvara.  

– Det här odlingssystemet minskar konflikten mellan växtproduktion och bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Dessutom är systemet hållbart, kostnadseffektivt och är en miljövänlig biologisk bekämpningsmetod för stjälkborrande fjärilslarver, höstarmélarver och Striga-ogräs, avslutar Grace.

Fakta:

Odlingssystemet Push-pull

Push-pull-metoden är ett kostnadseffektivt och långsiktigt odlingssystem framtaget för afrikanska småbruksgårdar. Det är utvecklat av ICIPE och partners och minskar skadedjurstrycket genom att tillhandahålla avstötande stimuli (push), kombinerat med attraktiva stimuli (pull). Push-pull har utvecklats för att skydda majsgrödor från stjälkborrande fjärilslarver har visat sig också minska höstarmélarven, Striga-ogräs och förbättrar jordens bördighet.


Kontaktinformation

grace.mercy.amboka@slu.se