SLU-nyhet

Pris till Hina Hashim och Annie Roos

Publicerad: 01 juni 2022

Vi kan mycket stolt meddela att Hina Hashim och Annie Roos, gruppen för Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling (EIS) på Institutionen för ekonomi har fått ett prestigefullt pris; the Award for Best Qualitative Paper.

EIS-gruppen med Johan Gaddefors, Richard Ferguson, Erik Melin, Josefina Jonsson, Hina Hashim och Hanna Astner besökte NCSB 2022 för att presentera och diskutera artiklar (5 presentationer totalt) och EIS var även 'track chairs' för 'the Rural track' under konferensen.

 

 

 

 


Kontaktinformation