SLU-nyhet

Odlare av jordgubbar och grönsaker får hjälp att utvärdera sorter

Publicerad: 14 juni 2022
Drönarfoto på lökfält

Nu ska svenska yrkesodlare av bär och grönsaker få färska insikter. Projektet ”Sortprovning i hortikulturell frilandsodling” har lämnat startgroparna. Det bedrivs av Elitplantstationen på uppdrag av SLU Grogrund. I sommar arrangeras de första fältvisningarna bland nya sorter av jordgubbar, lök, spetskål och rödbeta. Det blir också en kunskapsbank på webben.

Idag är det ofta upp till yrkesodlarna själva att testa nya sorter, på vinst och förlust. Projektet ska bidra till att öka kunskapsnivån om hur olika sorter fungerar här i Sverige, på ett systematiskt och tillgängligt sätt, där det inte är odlaren själv som behöver stå för risken om en sort inte fungerar.

Det handlar såväl om att nagelfara nya sorter för deras lämplighet för kommersiell frilandsodling under svenska förhållanden, som att utveckla sortprovningstekniker och verktyg för att demonstrera hur olika grödor och sorter fungerar. De provodlingar som nu drar igång finns på olika platser i Skåne samt i Norrbotten – i Öjebyn utanför Piteå. Ansvarig för verksamheten är Joakim Stefansson vid Elitplantstationen. Jordgubbar, kepalök, spetskål och rödbeta är grödorna som är först ut.

– Vi fokuserar särskilt på aspekter som är viktiga för en framgångsrik kommersiell frilandsodling. Det handlar förutom om avkastning och smak bland annat om att bären och grönsakerna ska vara hållbara och lagringsbeständiga, så att en så stor del av skörden som möjligt når handel och slutkonsument. I Norrland är vinterhärdighet naturligtvis också en viktig fråga, säger Joakim Stefansson.

Förberedelserna och planeringen startade 2021 och 2022 har projektet kommit fram till det läge där växterna kommer ner i jorden. Till projektet hör också att den kunskap som tas fram, bland annat via omfattande fotodokumentation och bildanalys, ska delas öppet och tillgängligt via webben. Syftet är att avsevärt förbättra urvalsprocesser inom den svenska trädgårdsproduktionen och främja förutsättningarna för en stärkt och ökad kommersiell odling av grönsaker och jordgubbar i Sverige.

– Bakgrunden till denna satsning är att vi gjorde en förstudie av behovet av att utveckla svensk växtförädling av hortikulturella grödor. Den visade att inhemsk växtförädling inte var ekonomiskt motiverat, men att en utvecklad sortprovning skulle kunna vara en framkomlig väg, säger professor Eva Johansson, programchef för SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor.

För att säkerställa att gröd- och sortval är relevanta för kommersiella odlare är en styrgrupp under ledning av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) knuten till verksamheten.

– En bra sortprovning inom bär och grönsaker, som ger odlarna bra kunskapsunderlag inför sina verksamhetsbeslut, är viktigt för att vi ska kunna nå den svenska livsmedelsstrategins övergripande mål - en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, säger Marcus Söderlind, ordförande för LRF Trädgård.

Planerade fältvisningar

Anmäl intresse för deltagande på visningarna i Skåne till joakim.stefansson@elitplantstationen.se.

  • Visning av lökförsök, Skegrie, 2022-08-26 (eftermiddag)
  • INSTÄLLT Visning av rödbetsförsök, Kvärlöv, 2022-09-02  (eftermiddag) 
  • Visning av spetskålsförsök, Torekov, 2022-09-14  (eftermiddag)

Läs mer på Elitplantstationens webbsida: Visningar av grönsaksförsök – Elitplantstationen

Försöken med spetskål och jordgubbar i Öjebyn kommer att visas i samband med Öjeby Lantbruksmässa 24-25 augusti

Visning av försöken med jordgubbar i Skåne planeras till 2023, innan dess kommer information om dem att tillgängliggöras på webbplatsen för projektet.

Mer information om projektet

Projektet ”Sortprovning i hortikulturell frilandsodling” på Elitplantstationens webbplats

Här finns bland annat information om de sorter som provas 2022 och vilka egenskaper som är i fokus för de olika grödorna och platserna.

SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

SLU Grogrund har i uppgift att bidra till en ökad tillgång till växtsorter som möjliggör en konkurrenskraftig och hållbar jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige.


Kontaktinformation

Eva Johansson, professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62