SLU-nyhet

SLU bidrar till officiell statistik om skyddad skog

Publicerad: 30 juni 2022
Skogsmark

SCB publicerar sammanhållen officiell statistik om "Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark". Statistiken samproduceras av data från fyra statistikansvariga myndigheter: Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, SCB och SLU. SLU Riksskogstaxeringen bidrar med data för den improduktiva skogsmarken.

Länk till SCB:s hemsida där statistiken publiceras.