SLU-nyhet

Skörd av vass till djurfoder

Publicerad: 08 juli 2022
Hydrokopter kör genom vass

I forskningsprojektet ”Reed for feed” skördar SLU-forskare i sommar vass i vikarna utanför Harg tillsammans med Östhammars kommun och Hargs bruk. Syftet med projektet är att undersöka om vass kan användas som foder till kor och hästar.

– På så vis kan vi återta näring från övergödda havsvikarna och använda det till att mata husdjur, säger Örjan Östman, forskningsledare för projektet och forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU.

– Havsvikarna runt Östhammar är väldigt övergödda och Östhammars kommun hoppas vasskörd kan bli ett komplement för att förbättra havsmiljön, säger Camilla Anderson, miljösakkunnig på Östhammars kommun.

Målet är att minst 20 ton vass ska skördas, vilket skulle kunna innebära att 20-30 kg av näringsämnet fosfor tas bort ur systemet. Det är ungefär dubbelt så mycket som tillförs per år i området av mänsklig aktivitet. Vasskörden blir därigenom en miljöåtgärd, där ett överskott på näring i Östersjön återförs till land. Om vassen  kan användas som mat till husdjuren så genererar vasskörden dessutom ytterligare en nytta. Istället för att bara slängas, med risk att näringen rinner tillbaka till havet, används vassen som foder.

Att skörda vass kan även ha positiva effekter på djur och växter.

–  Vass är viktigt för både fåglar och fiskar, men vassbälten som  breder ut sig kan bli monotona och svårgenomträngliga ytor med låg biologisk mångfald. Vi har därför under försommaren studerat djur- och fågellivet och undervattensväxter i området som nu skördas för att undersöka hur skörden påverkar djur och växter, säger Örjan Östman.

Vasskörden sker med en hydrokopter som bara går cirka 10 cm djup och därför inte grumlar upp sediment eller förstör bottnarna. När vassen är skördad så förs den i land där Hargs bruk kommer att ensilera den och senare i höst testa hur korna reagerar på att bli utfodrade med ensilerad vass.

Läs mer om projektet ”Reed för feed”