SLU-nyhet

Fåglar gynnas av evighetsträd

Publicerad: 02 augusti 2022
Matts Lindbladh

Även i en tät granskog gynnas fågellivet av enstaka lövträd. Det bekräftar att de lämnade hänsynsträden har en positiv effekt.

Under 1990-talet infördes nya krav på generell hänsyn vid avverkningen, vilket innebär att man lämnar kvar evighetsträd och grupper av lövträd. Det är också är en del av certifieringen, som kom ungefär samtidigt. Frågan är hur det fungerar på sikt, när den nya skogen på hygget växer upp och omsluter de sparade lövträden.
För att få reda på hur det påverkar fågellivet har forskarna jämfört 32 hyggen efter att de planterats med granskog i början av 1990-talet. Hälften av dessa var helt kalhuggna från början och hälften hade sparade lövträd. Genom att analysera äldre ortofoto, flygbilder tagna rakt uppifrån, lyckades forskarna hitta lämpliga ytor i Skåne, Småland, Halland och Västergötland.
– Det var inte helt lätt, men till slut hade vi alla bitarna på plats och kunde ge oss ut i fält och inventera fågellivet, berättar professor Matts Lindbladh.
Han gjorde inventeringen tillsammans med forskarna Adam Felton och Johan Elmberg.

FÖR att undvika gränsdragningsproblem med den omgivande skogen var bestånden minst tre hektar, upp till 10 hektar. Och för att inte blanda ihop
de lämnade evighetsträden med naturligt föryngrad björk identifierades de kvarlämnade träden genom att de minst hade en diameter på 20 centimeter
i brösthöjd. Antalet lämnade träd var i genomsnitt tio per hektar, med ganska stora variationer mellan de 16 bestånden. De vanligaste evighetsträden var bok, björk och ek.

Läs hela nyhetsbrevet som pdf.


Kontaktinformation