SLU-nyhet

Gässen kan skrämmas bort från grödorna om det görs på rätt sätt

Publicerad: 30 augusti 2022
Gås.

Antalet gäss har ökat stort i Europa under de senaste 50 åren – inte minst grågäss. Det är en framgång för naturvården men samtidigt är det ett problem att de äter på åkrarna. Malin Teräväinen visar i sin licentiatavhandling att människor och drönare kan skrämma bort gäss från grödorna i alla fall för ett par dagar. Men det är viktigt att det finns åkrar i landskapet där gässen är välkomna att beta.

Grågässen har ökat när våtmarker har restaurerats och deras livsmiljöer har skyddats. Men minst lika viktigt är att ett intensivare jordbruk har medfört att det finns gott om mat året om. Dessutom stannar många gäss numera i Sverige över vintern på grund av ett varmare klimat.

I jordbrukslandskapet samlas grågässen i våtmarkerna på kvällarna och på dagarna betar de på åkrarna i närheten. Grågåsen föredrar framförallt vall och spannmål men de äter gärna spill av både rotfrukter och spannmål efter skörd.

Ett sätt att minska skadorna är att använda avledningsåkrar, det är åkrar som avsätts för att gässen ska kunna beta där i lugn och ro. För att skrämma gässen har man använt gasolkanoner, flaggor, vimplar och uppblåsbara fågelskrämmer. Men det funkar inte så länge eftersom gässen vänjer sig.

Skrämma och avleda

Däremot är det effektivt med människor eller drönare som skrämmer bort gässen. Flocken flyr och kommer inte tillbaka, åtminstone inte inom 48 timmar. Det har Malin Teräväinen sett genom att följa GPS-märka grågäss. Hon visar också att ibland när man tror att gässen kommer tillbaka kort tid efter skrämselförsöket så är det andra gäss. Därför krävs det flera skrämselförsök.

Men för att inte gässen bara ska flytta sig till en annan åker i närheten måste det finnas ställen där de kan beta – och givetvis måste det vara attraktiv för gässen om det ska funka. I de aktuella försöken var avledningsåkern populärare än andra grödor!

Mina resultat visar att under våren när växande gröda är som känsligast är en avledningsåker med välgödslad vall placerad nära en plats där gässen övernattar ett vinnande koncept. På hösten kan spillrester från skörd fungera för att locka gässen bort från känslig gröda, säger Malin Teräväinen.

Större tolerans

Effektivare förvaltning med minskade skador kan bidra till en större tolerans för skyddade våtmarker som är nödvändiga för många andra arters överlevnad och välmående.

Att skrämma respektive locka djur från känsliga ämnen brukar kallas för ”push and pull”-strategier.

webb-malin_teräväinen.jpg

Malin Teräväinen

Läs mer:

Push and pull strategies, Behaviour of geese in relation to scaring and set-aside fields, licentiatavhandling från SLU av Malin Teräväinen


Kontaktinformation