SLU-nyhet

Biostimulanter påverkade inte kornskörden

Publicerad: 09 september 2022
Närbild på korn i åker.

Biostimulanter är ämnen eller mikroorganismer som stärker grödan på ett sätt som skiljer sig från både gödselmedel och växtskyddsmedel. Det kan till exempel handla om produkter som ökar tillgängligheten av näringsämnen, grödans näringsupptag eller dess tolerans mot stress. Under senare år har intresset för biostimulanter ökat, inte minst inom ekologisk odling. Produkterna marknadsförs som skördehöjande och lönsamma, men det finns inte mycket forskning om hur grödor påverkas av biostimulanter under svenska fältförhållanden.

I ett nytt examensarbete från SLU redovisas resultat från svenska oberoende fältförsök med biostimulanter utförda av Hushållningssällskapet. I studien testades fyra olika biostimulanter som var baserade på algextrakt, fermentering av sockerrör eller aminopuriner i två fältförsök med ekologiskt odlad vårkorn i Skåne och Östergötland under 2021. I varje försöksled mättes rötternas längd och vikt samt skörden. Två av biostimulanterna ökade kornets rotlängd med 7 procent men ingen skördehöjning kunde påvisas med någon av produkterna. En slutsats från studien är att även om det skulle behöva mer fältförsök så tyder resultaten på att nyttan med biostimulanter är tveksam i svensk spannmålsodling.