SLU-nyhet

Hummerpremiär: håll ögonen öppna efter amerikansk hummer!

Publicerad: 26 september 2022
Amerikanska hummer

Måndag 26 september är det premiär för årets hummerfiske. I Sverige är det europeisk hummer vi vill fånga i våra tinor. Misstänka fynd av dess släkting – den amerikanska hummern – ska omgående anmälas till Havsfiskelaboratoriet vid SLU. Den amerikanska hummern är en främmande art i svenska vatten, och kan om den etablerar sig här hota den inhemska europeiska hummern.

Det första fyndet av amerikansk hummer (Homarus americanus) i Sverige gjordes 2008, och mellan 2008 och 2016 rapporterades 36 amerikanska humrar mellan Marstrand och Smögen, varav 19 i Gullmarsfjorden. Inga amerikanska humrar har rapporterats sedan 2017, men det betyder inte att faran är över.

- Amerikansk hummer importeras och säljs levande i Sverige, och det finns tyvärr en risk att amerikanska humrar rymmer från olagliga sumpar eller sätts ut, trots att det är förbjudet. Att arten skulle ha spridit sig från Nordamerika till svenska vatten på naturlig väg är uteslutet, säger Andreas Sundelöf, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.

Om den etablerar sig skulle den amerikanska hummern bland annat kunna konkurrera med den europeiska hummern (Homarus gammerus) om boplatser och föda. Den kan också bära på smittsamma sjukdomar och parasiter. Sjukdomar som Gaffkemia och Shell disease påverkar inte den amerikanska hummern i så stor utsträckning, men är direkt livshotande för den europeiska.

- Det är viktigt att vi försöker hindra att den amerikanska hummern etablerar sig i svenska vatten, och för att kunna göra det behöver vi ha en god beredskap och bra koll. Fångar man en hummer som man misstänker är amerikansk så ska man ringa direkt från båten till mig, säger Johanna Kozák, miljöanalysassistent vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.

Rapportera - du kan få belöning

  • Om du fångar en misstänkt amerikansk hummer eller en misstänkt sjuk hummer skall du omedelbart ringa till SLU, Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Hör av dig oberoende av hur stor hummern är, och oberoende av om den är rombärande eller inte.

  • Havsfiskelaboratoriet nås via telefon-jour på 010-478 40 48

  • Havsfiskelaboratoriets personal gör en bedömning av fångsten, och om fyndet är relevant får du tillstånd att föra i land hummern.

  • Havsfiskelaboratoriet betalar ut en premie på 800 kronor per kilo för humrar, som misstänks vara amerikanska, efter godkännande per telefon.

  • Lägg hummern i en plastpåse, förvara den kallt och lämna in den hos Havsfiskelaboratoriet, alternativt förvara den i kylskåp tills dess att Havsfiskelaboratoriets personal hämtar den.

 

Så här ser du skillnad på amerikansk och europeisk hummer!

SLU:s beredskap för och arbete med amerikansk hummer sker på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, som arbetar med att övervaka spridningen av invasiva främmande arter i hav och sötvatten. 

 


Kontaktinformation

----------------
Har du fångat en misstänkt amerikansk hummer?
Ring Havsfiskelaboratoriet direkt på jour-nummer 010-478 40 48

----------------

Andreas Sundelöf, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
andreas.sundelof@slu.se, 010-478 40 69

Johanna Kozák, miljöanalysassistent
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
johanna.luise.kozak@slu.se, 010-478 40 89, 076-100 38 21