SLU-nyhet

Ny artikel om krusbär

Publicerad: 02 september 2022
Krusbär av sorten 'Whitesmith' ligger i ett dricksglas av klarglas. I bakgrunden ses blå himmel.

242 accessioner av krusbär har kartlagts med hjälp av DNA. Arbetet presenteras i den nyligen publicerade artikeln ”Genetic diversity in gooseberry (Ribes uva-crispa), as estimated with SSR markers” i tidskriften Scientia Horticulturae.

Projektet med krusbären inleddes med ett examensarbete våren 2021, där Josefine Nordlander med hjälp av DNA-analyser studerade såväl Poms inventeringsfynd som accessioner av krusbär vid SLU Alnarp, SLU Balsgård och Elitplanstationen (EPS). Krusbären vid SLU Alnarp tillhör Nationella genbanken, som idag bevarar ca 25 sorter varav några också har en säkerhets-back-up vid EPS.

Senare under 2021 utvidgades projektet till att även omfatta accessioner av krusbär vid den danska genbanken Pometet, en växtförädlingssamling i Ukraina jämte ett större antal kända och okända sorter insamlade av Kålrotsakademien. Av de 242 analyserade accessionerna visade sig 153 vara unika.

Tack vare det utvidgade analysunderlaget blev det möjligt att identifiera några av Poms inventeringsfynd, samtidigt som det också kunde konstateras att äldre sorter som varit vanliga i svensk odling förekom under flera synonyma namn. Det var också möjligt att dela in accessionerna i fyra grupper på grundval av ålder och geografiskt ursprung. Vidare talar resultaten för att det lätt uppstår frösådder av krusbär. Fler resultat finns att ta del av i artikeln som är fritt tillgänglig.

Fakta:

Referens till artikeln: Nordlander, J., Skytte af Sätra, J., Mattisson, H., Udovychenko, K., Lushpigan, O., Lose, L., Naess, H., Leino, M., Hjalmarsson, I., and L. Garkava-Gustavsson (2022) Genetic diversity in gooseberry (Ribes uva-crispa), as estimated with SSR markers, Scientia Horticulturae, Volume 306.

Artikeln finns att läsa via länken https://doi.org/10.1016/j.scienta.2022.111438.


Kontaktinformation