SLU-nyhet

Boken "Att inventera perenner" tillgänglig som pdf

Publicerad: 16 januari 2023
Framsidan av boken "Att inventera perenner". Fotot på framsidan föreställer blommande solbrud som växer över ett rött trästaket.

Boken "Att inventera perenner" har länge varit slutsåld, men finns nu att ladda ner som pdf-fil från Poms webbsida.

Boken "Att inventera perenner" skrevs inom ramen för Poms Perennupprop och kom i tryck sommaren 2008. Den var tänkt i första hand som en hjälp för uppropets inventerare att identifiera perenner och sätta in dem i sitt historiska sammanhang, men boken riktar sig till alla som är intresserade av historiska prydnadsperenner. I boken beskrivs 154 arter av prydnadsperenner som odlats i Sverige före 1940. Utöver botaniska beskrivningar finns här också information om perennernas ursprung, deras väg till Europa och Sverige, förädling, hur och var perennerna odlades, hur länge de har funnits i skandinaviska trädgårdar och när de olika sorterna började erbjudas till försäljning i svenska plantskolor. Boken kan också ge inspiration till perenner som kan passa i äldre trädgårdar från olika decennier. 

Länk till Poms webbsida där boken finns att ladda ner. Observera att den version som finns att ladda ner inte är den som gick i tryck. Foton på sidan 55, 111 och 112 saknas eller har kastats om i pdf:en.

Fakta:

"Att inventera perenner" gavs ut i samband med den landsomfattande inventering av äldre prydnadsperenner som pågick mellan 2003 och 2011. Inventeringen kallades för Perennuppropet och målet var att hitta, dokumentera och bevara perenner som odlats i Sverige före andra världskriget. Uppropet samordnades av Programmet för odlad mångfald (Pom) vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Författare till boken var Perennuppropets projektledare Linnea Oskarsson och boken "Att inventera perenner" gavs ut av Centrum för biologisk mångfald (SLU och Uppsala universitet). Formgivning: Henell Grafisk Form.


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator för perenner vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU                   linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19