SLU-nyhet

Boken "Att inventera perenner" tillgänglig som pdf

Publicerad: 16 januari 2023

Boken "Att inventera perenner" har länge varit slutsåld, men finns nu att ladda ner som pdf-fil från Poms webbsida.

Boken "Att inventera perenner" skrevs inom ramen för Poms Perennupprop och kom i tryck sommaren 2008. Den var tänkt i första hand som en hjälp för uppropets inventerare att identifiera perenner och sätta in dem i sitt historiska sammanhang, men boken riktar sig till alla som är intresserade av historiska prydnadsperenner. I boken beskrivs 154 arter av prydnadsperenner som odlats i Sverige före 1940. Utöver botaniska beskrivningar finns här också information om perennernas ursprung, deras väg till Europa och Sverige, förädling, hur och var perennerna odlades, hur länge de har funnits i skandinaviska trädgårdar och när de olika sorterna började erbjudas till försäljning i svenska plantskolor. Boken kan också ge inspiration till perenner som kan passa i äldre trädgårdar från olika decennier. 

Länk till Poms webbsida där boken finns att ladda ner. Observera att den version som finns att ladda ner inte är den som gick i tryck. Foton på sidan 55, 111 och 112 saknas eller har kastats om i pdf:en.

Fakta:

"Att inventera perenner" gavs ut i samband med den landsomfattande inventering av äldre prydnadsperenner som pågick mellan 2003 och 2011. Inventeringen kallades för Perennuppropet och målet var att hitta, dokumentera och bevara perenner som odlats i Sverige före andra världskriget. Uppropet samordnades av Programmet för odlad mångfald (Pom) vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Författare till boken var Perennuppropets projektledare Linnea Oskarsson och boken "Att inventera perenner" gavs ut av Centrum för biologisk mångfald (SLU och Uppsala universitet). Formgivning: Henell Grafisk Form.


Kontaktinformation

Linnea Oskarsson, genbankskurator

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU                   linnea.oskarsson@slu.se, 040-41 55 86, 070-350 14 19