SLU-nyhet

Bra åtgärd, men varning för regn

Publicerad: 10 januari 2023
Tall

Det finns all anledning att behandla tallplantor mot bete, men risken är att det blir fel och då är det dyra misstag.

Ungefär var femte hektar som föryngras i södra Sverige planteras med tall. Enligt professor Urban Nilsson bör helst alla dessa tallplantor behandlas
mot bete av rådjur, hjort och älg.
– Det finns föryngringar som klarar sig utan bete, men vilka är nästan omöjligt att förutse. Alla är mer eller mindre i riskzonen.
I ETT första storskaligt försök har forskarna undersökt om det fungerar att behandla plantorna mot viltbete. På östkusten, i trakterna kring Vimmerby, valdes 40 hyggen som planterats med tall våren 2020. Hälften av dessa behandlades med viltskydd och hälften lämnades obehandlade. Resultaten visar att en lyckad behandling fungerar. Går allt bra kan betesskadorna
begränsas till några procent, men det är inte enkelt. Ganska många av de behandlade ytorna !ck mycket stora betesskador.
– Det är inte helt lätt att tolka och vi behöver veta mer. Den troligaste förklaringen är att skyddet regnade bort. De medel vi testade kräver att beläggningen torkar in ordentligt.
– Det är förstås en utmaning. En privat markägare, som gör behandlingen själv, har lättare att pricka in rätt tidpunkt. För större markägare som lejer entreprenörer för arbetet är det knepigare. Då planeras arbetet in tidigt och
det är inte helt lätt att ändra i kalendern.

Läs hela nyhetsbrevet som PDF


Kontaktinformation