SLU-nyhet

Mindre abborrmammor när havet blir varmare

Publicerad: 16 januari 2023
Abborre

Abborrhonor som lever i varmare vatten satsar på att snabbt föröka sig. De är mindre när de blir lekmogna jämfört med abborrar i normala vattentemperaturer. Det visar en studie från forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Ecosphere. Att fiskarna är mindre när de blir lekmogna kan påverka fisksamhällen negativt eftersom små honor lägger färre ägg och de yngel som föds kan vara i sämre kondition.

- Att fiskhonor blir lekmogna tidigare kan få stora konsekvenser för fiskpopulationer eftersom tillväxten minskar efter att fisken blivit lekmogen. Fiskarna blir mindre, och får färre avkommor. Men den tidiga lekmognaden kan också ge fisken ett reproduktivt försprång, och öka chansen att de hinner föröka sig. Ett sådant försprång kan bli extra viktigt när havet blir varmare, vilket i sig kan leda till högre dödlighet, säger Jingyao Niu, huvudförfattare till artikeln och doktorand vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.

Biotestsjön - möjliggör klimatstudier i full skala

Den nu publicerade studien bygger på analyser av data om abborre (Perca fluviatilis) som samlats in under flera årtionden. Forskarna jämförde könsmognad vid olika kroppsstorlek och ålder, och hur detta förändrats över tid, mellan abborrhonor som lever i normala vattentemperaturer i Östersjöns skärgård, med abborrhonor som lever i en artificiellt uppvärmd kustbassäng; den så kallade Biotestsjön utanför Forsmark som värms upp av kylvatten från kärnkraftverket.

Den här uppsättningen av två miljömässigt likartade vattenområden men med en temperaturskillnad på mellan 5-8 grader gör det möjligt för forskarna att i full skala studera de möjliga effekterna av framtidens klimatförändringar.

- Vi såg till exempel att de 2-åriga abborrarna som levde utanför Biotestsjön hade en 50 procents chans att bli lekmogna när de var 18 cm stora, medan honorna i Biotestsjön hade det redan när de var 16,5 cm stora, säger Jingyao Niu.

Effekt av uppvärmning varierar över tid

Studien visar inte bara att uppvärmning påverkar fiskarnas mognad, den visar också – något mer överraskande – att effekten av uppvärmningen varierar över tid. Det kan tyda på att uppvärmningen redan påverkat abborrarnas evolution och lett till genetiska anpassningar. 

- Vår studie visar att uppvärmning kan påverka fiskens könsmognad, vilket är viktigt för hur fiskpopulationer även påverkas av andra faktorer som överfiske eller övergödning, säger Jingyao Niu.

- Om uppvärmningen leder till att antalet stora lekmogna abborrhonor blir färre kan både ekosystemet och framtidens fiske vara hotat. Det är särskilt oroande om den mindre mognadsstorleken skulle orsakas av en evolutionär förändring eftersom utvecklingen då kan vara svår att vända, säger Jingyao Niu, som nu tillsammans med sina kolleger tar nu nästa steg och ska undersöka hur uppvärmningen påverkar fiskens gener och hur sådana genetiska förändringar kan påverka näringsväven i havet.

Artikeln ”Decades of warming alters maturation and reproductive investment in fish”, har publicerats open access i den vetenskapliga tidskiften Ecosphere.


Kontaktinformation

Jingyao Niu, doktorand
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jingyao.niu@slu.se, +46 (0)10-478 41 69