SLU-nyhet

Nytt globalt ramverk för biologisk mångfald klart

Publicerad: 12 januari 2023
Männisor vid ett podium som applåderar. Foto.

Efter många års förberedelser och intensiva slutförhandlingar antogs den 19 december 2022 nya mål för att rädda den biologiska mångfalden i världen, genom Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Nu behöver arbetet mot de nya målen starta utan dröjsmål, skriver konventionens sekretariat i sitt pressmeddelande.

Det nya ramverket för arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald i världen består av fyra övergripande mål och 23 stycken åtgärdsmål, som klubbades igenom på FN-förhandlingarna i Montreal i december 2022. Mötets parter poängterar att arbetet för att nå åtgärdsmålen, som är satta till 2030, behöver påbörjas snarast. Det kommer i sin tur möjliggöra att de fyra övergripande målen kommer kunna nås till 2050.

Några av målen för 2030 är effektivt skydd och skötsel av 30 procent av världens land- och vattenområden, att matsvinnet minskar med hälften, att invasiva främmande arter ska minskas betydligt, och att övergödning och risken med bekämpningsmedel och farliga kemikalier ska halveras. 

Förutom målen finns i det nya ramverket också planer för måluppföljning, kapacitetsuppbyggande åtgärder och finansiering.

Torbjörn Ebenhard, föreståndare vid SLU Centrum för biologisk mångfald, var en del av den svenska delegationen och var även förhandlare för EU under mötet i Montreal. Han skriver om det nya ramverket:

-Jag är nöjd med förhandlingsresultatet! Som alltid i konventionsbeslut är detta en kompromiss, som inte innehåller allt vi ville ha med, men det är tillräckligt bra. Faktiskt bättre än vad jag hade vågat hoppas på, givet de stora motsättningar mellan parterna vi sett under hela sviten av förhandlingsmöten.

Läs mer av Torbjörn Ebenhards reflektioner om resultatet i COP15-bloggen här.

Pressmeddelandet från COP15 finns här, tillsammans med samtliga mål beskrivna samt länkar till beslutsdokumenten. 


Kontaktinformation