SLU-nyhet

Call for Ideas: Fieldwork Approaches - Reconnecting to our living territory

Publicerad: 11 oktober 2023
CFI

Temat för SLU Landscape CFI 2023/2024 är en uppmaning till återengagemang i fältarbete för att ompröva våra synsätt på fältarbete.

Läs mer och ansök på engelsk sida


Kontaktinformation

Marina QueirozUniversitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landskapsarkitektur, Ultuna

Telefon: 018 672511
E-post: marina.queiroz@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/