SLU-nyhet

Möt den nya doktoranden Mateusz Grzeszkiewicz

Publicerad: 23 oktober 2023
Porträttfoto av Mateusz Grzeszkiewicz

Statistik, data, modeller och hyggesfritt. Det är några av den nya doktoranden Mateusz Grzeszkiewiczs favoritord. Mateusz kommer att förbättra tillväxtfunktioner för alternativa skötselstrategier i beslutsstödssystemet Heureka med medel från Formasprojektet E-tools, Future Forest och T4F.

Intresset för hyggesfritt har växt de senaste åren och lett till nya möjligheter och forskningsmedel.

— Forskare inom skogsfakulteten, liksom forskare och samhälle i samverkan inom Future Forests, har de senare åren fokuserat på att identifiera kunskapsluckor och definiera behov av framtida forskning inom området hyggesfritt. Det har lett till många större forskningsprojekt och nya samarbeten. E-Tools är en av de viktiga pusselbitarna för framtidens skogsbruk för de skogar som kommer vara aktuella för omställning till hyggesfria metoder, säger Emma Holmström, programchef för Future Forests.

Just hyggesfria metoder var något den nya doktoranden intresserat sig för länge. Mateusz följde i sin fars fotspår och studerade skog i sitt hemland Polen. Han var speciellt intresserad av att forma skogen genom att använda olika skötselstrategier som kunde både ersätta trakthyggesbruk och ge en del intressanta resultat. När han avslutat sin skogliga utbildning i Polen kände han själv att han ville veta ännu mer och vände sig till Euroforester programmet. Väl där fann han ytterligare intressen: skogsmodellering och statistik. Han fann att skogen blev så tydlig genom all tillgänglig data. Detta intresse återfanns senare även i hans masteruppsats: Modelling the growth of Pinus sylvestris L. monocultures in Sweden depending on the absorbed light.

Framtiden bjuder på nya tillväxtmodeller

När arbetet med masteruppsatsen var avklarat kände Mateusz att han behövde en paus från skrivandet och hamnade på Vindeln försökspark. Det innebar dock bara en nytändning av hans intresse för data så sökandet efter doktorandtjänster inleddes. Bland doktorandtjänsterna återfanns en för Formasprojektet E-Tools som passade som hand i handske med både gamla och nya favoriter: modellering, hyggesfritt och statistik.

— Det har aldrig varit enklare att skriva en ansökan. Nu ser jag fram emot att analysera och förbättra Heurekas tillväxtmodeller när det kommer till hyggesfritt skogsbruk. Jag hoppas att mina resultat kan ligga till grund för forskningsverktyg som kan balansera sociala, ekonomiska och miljövärden. Det är så mycket enklare att göra i ett program eftersom det alltid går att backa och testa andra alternativ, säger Mateusz Grzeszkiewicz med ett leende.

För tillfället arbetar han med att lära känna det komplicerade Heurekasystemet och hur olika funktioner interagerar genom att bland annat intervjua systemutvecklarna.

 — Jag är mycket glad att Mateusz nu är på plats och kan bidra till vår satsning på att ta fram nya tillväxtmodeller för olika former av hyggesfritt skogsbruk för Heureka. Det är många som vill använda Heureka för analyser som inkluderar hyggesfritt skogsbruk så behovet att kunna simulera det på ett mer tillförlitligt sätt är stort, säger Jeannette Eggers, projektledare för E-tools.


Kontaktinformation