SLU-nyhet

Nya doktorander på plats i FRAS II

Publicerad: 24 oktober 2023
FRAS exkursion

Alfred Deutgen och Edzus Romans är två av de nya medarbetarna i FRAS II. I nyhetsbrev nr 2 presenteras de och andra nyheter från programmet.

Den 17 oktober höll FRAS II en kick-off på Asa försökspark i Småland. På plats var de flesta medarbetare och deras handledare, och dessutom representanter för finansiärerna från skogssektorn. Träffen gav alla en bred inblick i programmets forskning, och dessutom fick doktoranderna återkoppling på sina planer från både kollegor och utomstående.

Alfred Deutgen är doktorand med blandskog i fokus. Han kommer att fortsätta att bearbeta tidigare utlagda försök, och även nyetablerade, för att öka kunskapen om hur man anlägger och sköter en blandskog med björk och gran.

Edzus Romans har som sin doktoranduppgift att studera hela föryngringskedjan, från föryngring till uppvuxen gallringsskog. Vad händer under resans gång och hur påverkar tidiga åtgärder det framtida beståndet?

Under hösten och vintern genomför FRAS II en webbinarieserie med titeln ”Framtidens skog i Götaland – en spaning om tillstånd, teknik och mångfald”. På webbinarierna kommer forskare och experter att prata om dagens och morgondagens skogstillstånd, teknik och planering i morgondagens skogar och mångfaldens utveckling i Götaland. Det första webbinariet, som genomförs i Zoom, genomförs 26 oktober klockan 14-15.30.

En ny film tar upp vad forskningen vet om effekterna av naturvårdande skötsel. I filmen medverkar bland annat Delphine Lariviere, som var doktorand i FRAS I och nu fortsätter som postdoktor.

Läs hela nyhetsbrevet som PDF


Kontaktinformation