SLU-nyhet

10 miljoner från Formas till forskningsprojektet EQUIP om hållbar renskötsel

Publicerad: 29 november 2023
En stor flock renar med kalvar som betar på gräs. Foto.

Syftet med EQUIP är att i samarbete med renskötseln, övervaka överlevnad och dödlighet hos renkalvar för att finna orsaker till förluster av kalvar från kalvmärkning till slakt. Forskarna ska försöka hitta lösningar och utveckla verktyg tillsammans med renskötseln som kan användas för att hantera effekterna av klimatkrisen och annan markanvändning.

Under senare år har flera samebyar i Norrbotten rapporterat om höga förluster av renkalvar (40–70%) från kalvmärkningen i slutet av juni fram till slakten i november. De höga förlusterna verkar inte kunna förklaras av att rovdjur dödar renarna, även om antalet rovdjur har ökat markant i renskötselområdet de senaste 40 åren och många samebyar drabbas svårt av förluster till rovdjur. Under sensommaren är betet oftast bra och kalven är stor nog att undkomma rovdjur. Det kan finnas flera orsaker till ökad förlust av kalvar, men ökade störningar och stress och betesmarker av dålig kvalitet leder till sämre tillväxt och en lägre kroppskondition, vilket i sin tur kan öka renkalvarnas känslighet för infektionssjukdomar, inklusive klimatkänsliga patogener. I områden där det är hög täthet av rovdjur är dock rovdjursförlusterna stora även under sensommaren och hösten, i södra Jämtland förloras exempelvis 30-50% av kalvarna under den här perioden. Skapar förlust av bra betesmark, ökad predation och effekter av klimatkrisen en "perfekt storm”, där kalvarnas överlevnad påverkas, och riskerar att driva renhjordarna mot en kollaps? Detta vill en grupp forskare undersöka i forskningsprojektet EQUIP.

Projektet har beviljats 10 miljoner kronor av forskningsrådet Formas och kommer att pågå under fyra år. Projektledare är professor Anna Skarin, på institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU.

Förutom SLU och de tre samebyarna medverkar Uppsala universitet, Högskolan Dalarna, Norges Miljö och Biovetenskapliga Universitet, Reinhelsetjenesten Norge, Høgskolen i Innlandet, Gård- och Djurhälsan och Sámiid Riikkasearvi (SSR).

Medverkande samebyar:

1.     Ängeså (Norrbotten)

2.     Tåssåsen (Jämtland)

3.     Ruvhten (Jämtland)

Sverigekarta med tre markerade renbetesområden i olika färger. Bild.

Medverkande i projektet:

Sven Adler, SLU

Rebecca Davidson, Reinhelsetjenesten

Peter Halvarsson, SLU

Øystein Holand, NMBU

Ingebjørg Nymo, Reinhelsetjenesten

Anna Qvarnström, Uppsala universitet

Lars Rönnegård, Högskolan Dalarna / SLU

Per Sandström, SLU

Morten Tryland, Høgskolen i Innlandet

Anna Skarin, SLU

Anna-Marja Kaddik, SSR

Ulrika Rockström, Gård- och djurhälsan

 

En renflock med kalvar som betar på gräs. Foto.

Pressbild

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om denna nyhet. Klicka för högupplöst bild. Fotograf ska anges.)

Renar i beteshage under kalvmärkning i Ruvhten Sijte. Foto: Léonie Duris, SLU.

Mer information:

Anna Skarin, anna.skarin@slu.se, 018-67 19 54