SLU-nyhet

Vem hjälper dig med kunskap och utveckling i företagandet?

Publicerad: 22 november 2023

Har du som företagare ett tillräckligt brett kontaktnät eller andra informationskällor som gör att du tar till dig av ny kunskap? Hur vet du om du har det och vad gör du om du inte har det? Sebastian Remvig på SLU Kompetenscentrum företagsledning tycker att det är dags att du funderar över ditt eget mikro-AKIS och hur du kan få hjälp med att utveckla det.

AKIS är ett av de begrepp som verkligen växer nu när den nya jordbrukspolitiken börjar omsättas i praktik. Det står för det Agrikulturella Kunskaps- och InnovationsSystemet och varje medlemsstat har fått i uppgift att aktivt arbeta med hur landets system ska utvecklas. Systemtänket präglas av att förstå hur olika aktörers nätverk ser ut för att förstå vilka möjligheter de har att utveckla nya kunskaper och innovationer i samspel med andra. Det handlar alltså om att förstå, varifrån kommer kunskapen och hur sprids den i nätverket?

Viktigt även på den enskilda gården

Frågan är såklart relevant på flera plan, både nationellt, regionalt och branschspecifikt. Men även ner på den enskilda gården är det relevant att fundera på vilka kunskapskällor som egentligen leder till utveckling. Har du som företagare ett tillräckligt brett kontaktnät eller andra informationskällor som gör att du tar till dig av ny kunskap? Hur vet du om du har det och vad gör du om du inte har det? Vem hjälper dig att hitta vilka mässor som faktiskt skulle vara mest relevant för dig? Borgeby fältdagar i all ära men just du har kanske behov av något som ligger i ytterkanten av lantbruksbranschen och finns på en helt annan plats.

Aktivt letande ger utväxling

Jag tror att det finns ett behov av att fundera över sitt eget AKIS, ett mikro-AKIS kallar vi det då. Som i många fall när det gäller att fundera så finns det modeller och teorier över hur man gör det för att inte missa sina egna döda vinkel eller lyckas hålla fokus. Var finns rådgivarna som hjälper lantbruksföretagen med detta? Någon behöver ju lära ut dessa metoder till lantbrukarna så att de kan arbeta aktivt med hur de får tillgång till ny kunskap och kan omsätta den i sitt företag. Eller är det bara säljarna som ska trycka ut sina nya produkter till lantbruket. Åtminstone jag tror att lantbrukarens aktiva letande efter kunskap kommer ge mycket större utväxling på gårdsplaner, stall och resultaträkningar.

Text: Sebastian Remvig