SLU-nyhet

Flera nya doktorandprojekt med ekoinriktning från SLU-fakulteter

Publicerad: 30 november 2023
Grisar utomhus på bete.

Stadsanslaget för ekologisk fältforskninng har tidigare utlysts via enskilda projekt genom SLU Ekoforsk men från och med 2023 delas pengarna ut till fakulteterna i stället. Fakulteterna för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) samt för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) har valt att satsa pengarna på doktorandprojekt med ekoinriktning, bland annat om benhälsa hos ekologiska grisar och utveckling av ekologisk frukt- och grönsaksodling på friland eller i växthus.

Tre projekt från VH-fakulteten

VH-fakulteten satsar medel för att stötta tre eko-projekt med doktorander. Projekten får vardera 800 000 kr per år i fyra år och anses svara upp mot fakultetens långsiktiga strategiska prioriteringar genom att bidra till cirkulära, hållbara livmedeldelssystem och/eller SLU Future OneHealth. Fakulteten ser också möjligheter för ökat samarbete inom VH men också övriga SLU, SVA och näringen.

De tre projekten är

  • "RUN FREE – Assessing leg health and preparing pigs for organic production", projektledare Lotta Rydhmer.
  • "Nutrient quality and technical solutions for feeding silage to organic pigs", projektledare Horacio Gonda.
  • "Challenges and opportunities with a LILO strategy for organic milk production", projektledare Nils Fall.

Tjänsten i projektet RUN FREE ligger ute redan nu och går att söka via SLU:s webbplats: Doktorand i ett projekt om förbättrad benhälsa hos ekologiska grisar

Större doktorandsatsning på LTV-fakulteten

LTV-fakulteten gör en större satsning på doktorandprojekt och målet är att stödja tio projekt i fyra olika kategorier. En av kategorierna handlar om att förbättra kunskapsbasen för att utveckla ekologisk produktion i Sverige inom tre områden:

  • Ekologisk växtodling
  • Djurhållning
  • Frukt- och grönsaksolding på friland eller i växthus

Ansökningar ska skickas in senast 1 februari 2024 och besluten skickas ut senast 15 mars.

Läs mer om projekten här: Strategic initiatives at the LTV Faculty – call for 10 doctoral student projects


Kontaktinformation