SLU-nyhet

Utökad lärobok om odling, matvanor och livsmedelsförsörjning i Sverige

Publicerad: 13 november 2023
Bokomslaget

I Norden bedrivs, tack vare Golfströmmen, världens nordligaste jordbruk. Behovet av en svensk lärobok som är anpassad för våra naturgivna förutsättningar är därför stort. Nu finns en utökad och uppdaterad upplaga av boken Vår mat, till stor del skriven av forskare från SLU.

”Vår mat: Odling av åker- och trädgårdsgrödor i ett klimat under förändring” är en lärobok med bredd och djup, för yrkesliv och allmänbildning i tider av förändring. En bok som också blickar både bakåt och framåt i tiden. Boken är inte bara avsedd som fördjupningslitteratur vid naturbruksgymnasier och som läromedel på grundnivå vid universitet och högskolor, utan är även till för att ge konsumenter ökad kunskap om det svenska jordbrukets situation och betydelse.

– Boken tar ett helhetsgrepp på jord- och trädgårdsbruk för att ge en bredare läsekrets insyn och förståelse för behovet av svenskt jordbruk. Den ska också väcka engagemang i dagens läge, som kräver såväl klimatanpassning som ökad självförsörjningsförmåga. Det är en överlevnadsfråga, säger Håkan Fogelfors, bokens huvudredaktör och tidigare statsagronom vid SLU.

År 1934 utkom läroboken Jordbrukslära, som sedan under olika titlar har följts av ett flertal utgåvor. De olika versionerna har varit tydligt präglade av sin samtid. I den första utgåvan skriver t.ex. huvudredaktören att boken tillägnas ”alla dem, som i ett framgångsrikt jordbruk ser en av hörnpelarna för vårt lands välstånd och lycka”. Formuleringen speglar jordbrukets stora betydelse i Sverige under första hälften av 1900-talet, för både sysselsättning och livsmedelsförsörjning. Idag är situationen annorlunda då långt färre arbetar med yrkesmässig odling för att förse oss med livsmedel.

Första utgåvan av boken ”Vår mat” kom 2015. I den nya omarbetade utgåvan är alla kapitel uppdaterade beträffande text, statistik, figurer och tabeller, och kapitlen om klimat och växtförädling är helt nyskrivna. I boken finns dessutom grundläggande och fördjupande avsnitt om marklära, ekologi, växtfysiologi, växtnäring, växtskydd samt odling av enskilda åker- och trädgårdsgrödor. Binas betydelse för pollinering tas också upp.

Det agrarhistoriska perspektivet på dagens utmaningar inleder boken och utgör klangbotten för övrig text. Boken ger ökad kunskap kring svensk jordbruksproduktion och hur den och våra matvanor påverkar såväl jordbrukslandskap som klimat och gemensamma resurser.

Boken omfattar 15 kapitel om ca 600 sidor och är illustrerad av AgrLic Fredrik Stendahl. Håkan Fogelfors har varit redaktör och huvudförfattare. Bland medförfattarna finns många av Sveriges främsta jordbruksexperter, flertalet verksamma vid Sveriges lantbruksuniversitet. 

Kontaktperson

Håkan Fogelfors, redaktör
Institutionen för växtproduktionsekologi
Sveriges lantbruksuniversitet
070–3443980, hakan.fogelfors@slu.se

Håkan Fogelfors  är statsagronom emeritus och f.d. forskare och lärare inom områden som jordbruksekologi, växtodling, agrarhistoria samt miljö- och naturvård vid Sveriges lantbruksuniversitet. Han har också utvecklat den webbaserade Ogräsrådgivaren och genom åren skrivit ett flertal läroböcker.

Mer om boken

Vår mat – Odling av åker- och trädgårdsgrödor i ett klimat under förändring. 2023. Studentlitteratur. ISBN: 9789144176055

Information hos Studentlitteratur

Huvudredaktör: Håkan Fogelfors. Författare: Annica Andersson (stråsädeskvalitet), Johan Ascard (frilandsgrönsaker), Göran Bergkvist (stråsäd, odlingssystem), Desirée Börjesdotter (oljeväxter, sockerbetor), Georg Carlsson (växtfysiologi, trindsäd), Sigrun Dahlin (mark), Henrik Eckersten (klimat), Jan Eriksson (mark), Ingemar Fries (pollinationsbiologi), Anne-Maj Gustavsson (vall), Göran Gustafsson (växtskydd), Björn Gustavsson (pollinationsbiologi), Åsa Grimberg (växtförädling, trindsäd), Jannie Lundin Hagman (potatis), Magnus Halling (vall), Cecilia Hammenhag (växtförädling), Margareta Hansson (agroekologi), Kerstin Huss-Danell (växtfysiologi, trindsäd), Jan Lagerlöf (markbiologi), Emma Moberg (klimat, miljö), Nilla Nilsdotter-Linde (vall), Paula Persson (växtskydd), Sara Ragnarsson (frilandsgrönsaker), Birgitta Svensson (frukt och bärodling).


Kontaktinformation