SLU-nyhet

När älgarna korsar rutan

Publicerad: 08 december 2023
Älg i närbild

Den stora älgvandringen har blivit succé i Sveriges Television. Nu ska Minh-Xuân Truong, forskare på SLU, ta reda på hur publiken påverkas av programmet. Blir de mer engagerade i naturen också utanför tv-rutan? Han ska också titta på virtuella naturupplevelser i dataspel och appar som används inom medborgarforskning för biologisk mångfald.

 Tekniken blir en allt större del i vår vardag – och det gäller också naturupplevelser. Samtidigt är det kris för biologisk mångfald och klimat. Jag vill veta om det går att använda tekniken för att öka engagemanget och skydda arter och natur, säger Minh-Xuân Truong.

Den stora älgvandringen

Den stora älgvandringen är ett direktsänt, okommenterat naturprogram som visar djur och natur på en plats i Ångermanland. I centrum står älgarna som har ett vadställe över älven där. Det är ett typiskt exempel på ”slow-TV”.

Programmet har en stor och trogen publik samt en livlig chatt. Det kommer Minh-Xuân att utnyttja för att få svar på sin enkät. Frågorna handlar om tittarnas erfarenheter av programmet och hur det har påverkat deras attityder och beteenden.

 Jag ser fram emot att interagera med dem som tittar på Den stora älgvandringen. Det är också ett perfekt sätt att lära sig bättre svenska.

Natur i dataspel

En annan typ av digitala naturupplevelser hittar vi i dataspelen. Forskarna kommer särskilt att rikta in sig på spelare av spel med öppen värld (till exempel Zelda: Breath of the Wild, Zelda: Tears of the Kingdom, Horizon-serien, Elden Ring). Det är en populär och uppslukande genre som erbjuder den mest omfattande interaktionen med digital natur. Minh-Xuân har i tidigare studier sett att dataspel har en potential att öka spelarnas intresse för naturen och att det också kan bli en ersättning för naturen när de inte har möjlighet att gå ut.

 Vi kommer att undersöka hur spelare upplever naturen i digitala miljöer, och hur denna upplevelse relaterar till deras verkliga upplevelser av naturen.

Appar inom medborgarforskning

Tekniken kan också påverka oss när vi är ute i naturen till exempel genom att ge oss hjälp med artbestämning. Det finns flera appar som används för medborgaforskning. I projektet kommer forskarna att titta närmare på några av dem.

Producenterna ingår också

I projektet ingår också producenterna av digitala naturupplevelser, inklusive naturfilmare, speldesigners och ledare för medborgarforskningsprogram. Ett mål är att utveckla designriktlinjer som främjar engagemang för verklig och digital natur och samtidigt minimerar negativa effekter på användare och den naturliga miljön.

Så vi kommer både att studera användarnas digitala naturupplevelser upplevelser och engagemang för naturen men också vilken roll förhållandet mellan människor och natur spelar för producenterna, säger Minh-Xuân.

Projektet finansieras av Formas.