SLU-nyhet

Karin Amsten disputerade framgångsrikt idag

Publicerad: 01 december 2023
Karin Amsten

Karin Amsten försvarade sin avhandling "Fire and herbivory – key drivers of temperate open ecosystems : Effects of consumer control on woody and herbaceous plant communities in temperate wood-pasture" 1 december 2023.

Karin Amsten disputerade på sin avhandling "Fire and herbivory – key drivers of temperate open ecosystems : Effects of consumer control on woody and herbaceous plant communities in temperate wood-pasture" på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap fredagen 1 december i Craafordsalen, Alnarp. Opponent var Associate professor Hans Henrik Bruun, Department of biology, University of Copenhagen.

Vi gratulerar Karin till den lyckade disputationen.

Avhandlingen i SLU:s publikationsdatabas - publications.slu.se


Kontaktinformation