SLU-nyhet

Ny donation till Beijerlaboratoriet för husdjursforskning vid SLU

Publicerad: 15 december 2023
Forskare Ulf Emanuelson, stiftelsedirektör Cecilia Wikström, SLU:s rektor Maria Knutson Wedel och Beijerstiftelsens ordförande Anders Wall.

Beijerstiftelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) förlänger samarbetet genom Beijerlaboratoriet för husdjursforskning ytterligare tre år. Nya Beijerforskare är forskaren och veterinären Elin Hernlund och genetikern Martin Johansson, som kommer att fokusera på förebyggande av smärta respektive kvantitativ genetik. Foto: Anna Lehrman, SLU.

Beijerlaboratoriet för husdjursforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet bildades 2015 tack vare en generös donation från Beijerstiftelsen. Syftet med laboratoriet är att kunna ta hand om de stora mängder data, som nu kan samlas in tack vare den snabba digitaliseringen på moderna ladugårdar, och därigenom ge Sveriges mjölkbönder bättre beslutsstöd. Avtalet innebär en fortsättning av det befintliga samarbetet mellan Beijerstiftelsen och SLU och sträcker sig över ytterligare tre års tid med möjlighet till förlängning.

Nya Beijerforskare är Elin Hernlund, institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, och Martin Johnsson, institutionen för husdjursgenetik. Elin Hernlunds forskningsområde är biomekanik där hon med avancerade sensorer och AI ska öka förståelsen kring rörelse- och beteendeförändringar som uppstår hos kor vid smärta, och hur det kan förebyggas. Martin Johnsson forskar inom kvantitativ genetik där han med stora mängder genetisk information beskriver den genetiska variationen hos lantbruksdjur, med målet att utnyttja den i selektionen för en mer hållbar mjölkproduktion.

Maria Knutson Wedel, rektor vid SLU gläder sig åt det förnyade stödet.
– Beijerstiftelsen är unika på så sätt att de förutom att bidra med finansiering, även på ett föredömligt och lovvärt sätt verkligen tar ett helhetsgrepp. De står nära forskarna och möjliggör samverkan mellan alla fyra Beijerlaboratorier som Beijerstiftelsen förverkligat, för att på så sätt kunna skapa synergieffekter och nå längre, säger Maria Knutson Wedel.

En ny föreståndare tar plats vid Beijerlaboratoriets ledning under nästa år; Dirk-Jan de Koning, professor i husdjursgenetik och prodekan med ansvar för forskning vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU. Avgående föreståndare Ulf Emanuelson lyfter vikten av långsiktighet.

– SLU har mycket framgångsrikt bedrivit forskning inom ”precision livestock farming”. Det ger möjlighet att identifiera individer och anpassa driften efter deras behov och kapacitet, och därigenom säkerställa en hållbar mjölkproduktion. Att stödet är långsiktigt betyder att SLU tillsammans med Beijerstiftelsen kan bygga en solid plattform för att möta utmaningarna i ett alltmer digitaliserat samhälle, säger Ulf Emanuelson.

Stiftelsens ordförande Anders Wall är uppväxt på en bondgård med mjölkkor och har ett stort engagemang för forskning och innovation, inte minst vad gäller lantbruk. Han är mycket positivt till fortsättningen.

– Jag är mycket glad för det nya avtalet och de nya forskarna! De är unga och lovande med intressant forskning inom precisionslantbruk. Att bli en del av Beijerlaboratoriet kommer att hjälpa dem att bygga en framgångsrik forskargrupp, och vi är övertygade om att de kommer att få mycket gott stöd av Dirk-Jan de Koning, den tillträdande föreståndaren för labbet, kommenterar Anders Wall.

Fakta:

Beijerlaboratorierna

Utöver Bejerlaboratoriet för husdjursforskning finns sedan tidigare även Beijerlaboratorier för gen- och neuroforskning, och för läkemedelsforskning i Uppsala, samt det nyligen inrättade laboratoriet för Artificiell Intelligens (AI). Dessa samverkar under det gemensamma namnet Beijerlaboratorierna. Förutom de utsedda Beijerforskarna är flera doktorander och postdoktorer knutna till laboratoriet.  


Kontakt

Ulf Emanuelson, forskare
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
Tfn: 018-67 18 26
E-post: ulf.emanuelson@slu.se,

Dirk-Jan De Koning, professor
Institutionen för husdjursgenetik, enheten för kvantitativ genetik, SLU
dj.de-koning@slu.se, 018-67 20 39

Åsa Formo, fundraiser
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap/ledningskansliet, SLU
asa.formo@slu, 018-67 25 70, 070-689 30 33