SLU-nyhet

Hur påverkar maten vårt klimat? SLU har en MOCC för dig som vill veta mer!

Publicerad: 24 februari 2023
Ett äpple framför ett grönt fält. Bra på ena sidan, dåligt på andra.

Nu blir det lättare för alla att uppdatera sig om hur maten påverkar klimatet. SLU Meny släppte i början av året kursen Mat och Klimat som en öppen nätbaserad kurs, en s.k. MOOC (massive open online course)

I kursen belyses det mesta, från grundläggande kunskap kring växthuseffekten till hur olika livsmedel produceras och påverkar klimatet. Den språkliga nivån ligger på gymnasienivå och förhoppningen är att den kommer att användas av alla som är intresserade av att förstå mer kring sammanhanget mellan maten och klimatet berättar Maria Lingaas, utbildningsledare vid SLU Meny i Skara. Tanken är också att kursen ska hjälpa intresserade ungdomar att förkovra sig i frågor kopplade till produktion och konsumtion av livsmedel, och att hitta till de utbildningar som finns på SLU. Mat och Klimat togs första gången fram i ett samarbete mellan forskare på RISE och SLU Meny. Nu har kursen omvandlats till en MOCC med hjälp av en grupp ämnesexperter från SLU som granskat, uppdaterat och kompletterat olika delar av kursinnehållet. Vid institutionen för Molekylära vetenskaper har Åse Lundh (Animaliska livsmedel) och Volkmar Passoth (Livsmedelsbioteknologi) medverkat i arbetet. MOOC:en går i linje med ett regeringsuppdrag att ta fram och erbjuda öppen nätbaserad utbildning som kan stödja samhällets klimatomställning, fylla ett folkbildande syfte, samt inspirera människor att studera vidare.  Sprid gärna nyheten om kursen till andra; kursen hittar du här Mat och klimat!


Kontaktinformation