SLU-nyhet

Kunskapsutbyte med afrikansk miljöövervakning

Publicerad: 27 februari 2023
Kanot på strand med människor i och bredvid. Foto.

Vi har en ovanligt lång tradition av robust miljöövervakning och miljöanalys (EMA) i Sverige. De många fördelarna med att övervaka och analysera förändringar i miljön är något vi gärna delar, varför forskare från SLU engagerar sig i kunskapsutbyte med afrikansk miljöövervakning. En specifik aktivitet inom detta område är presentationer från SLU-professor Kevin Bishop och forskare Jens Olsson vid en kongolesisk konferens om biologisk mångfald.

Genom att delta i konferensen bidrar Kevin och Jens till att stärka det befintliga internationella nätverket av forskare, dela erfarenheter av att samla in data om miljöns tillstånd och göra den tillgänglig för chefer, beslutsfattare och allmänheten i Kongo.

Konferensen äger rum 6-10 mars 2023 på University of Kisangani i Demokratiska republiken Kongo. Kisangani är väl positionerat för att vara värd för en konferens om biologisk mångfald i Kongo, eftersom det är centralt placerat i Kongoflodens avrinningsområde. Under konferensen kommer en rad olika frågor tas upp och som är kopplade till att bevara den naturliga miljön i Kongoflodens avrinningsområde.

Det finns många presentationer under konferensen, arrangerade i tematiska auditorier. SLU-professor Kevin Bishop (institutionen för vatten och miljö) kommer att presentera SLU:s tidigare arbete med miljöövervakning i det Afrika (ett WWF-finansierat projekt).

En viktig orsak bakom engagemanget i konferensen är planerna på att starta ett nytt projekt för att övervaka miljön i Kongoflodens avrinningsområde. Detta kommer att vara ett kapacitetsbyggande projekt som syftar till att utveckla vetenskapsbaserade ledningsverktyg för biologisk mångfald. Projektpartnerna kommer att dela med sig av kompetens och kunskap om miljöövervakarning och analys med hjälp av olika tillvägagångssätt anpassade för olika miljöer, habitat och förvaltningsbehov. Öppna data är både nyckelaspekter i konferensen och det nya projektet.

Forskaren Jens Olsson (institutionen för akvatiska resurser) deltar i konferensen i sin roll som prodekan för EMA vid NJ-fakulteten. Han kommer att presentera EMA vid SLU generellt och med särskilt fokus på datainsamling och analyser baserade på den medborgarforskning som sker på SLU genom Artdatabanken.

Under sin vistelse i Kongo tar Kevin och Jens sig tid att träffa projektets intressenter och partners och besöka viktiga fältplatser.