SLU-nyhet

Ny Landsbygdsvecka lyfter hela landet

Publicerad: 13 februari 2023
Logo för landsbygdsveckan. Illustration

I maj håller Sverige sin första nationella landsbygdsvecka, en kraftsamling för starkare, resilienta, välmående och sammanlänkade landsbygder. Bakom initiativet till Landsbygdsveckan står SLU, Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket.

Den 2-7 maj 2023 håller Sverige sin första nationella landsbygdsvecka. Där tar byar och lokalsamhällen lika självklar plats som myndigheter och EU-politiker.

– Landsbygder förtjänar en tydligare plats i rampljuset, säger Åsa Bjelkeby enhetschef på Tillväxtverket, som har en samordnande roll för landsbygdsfrågorna.

Landsbygdsveckan anordnas i anslutning till Sveriges ordförandeskap i EU och den årliga kampanjen ”EU i min region”. Veckan blir en kraftsamling för att tillsammans jobba för starkare, resilienta, välmående och sammanlänkade landsbygder. Bakom initiativet till Landsbygdsveckan står SLU, Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket, vilka alla arbetar för att lyfta landsbygders viktiga roll för den hållbara framtiden.

– Nu kraftsamlar alla medlemsländer för att nå EU:s landsbygdsvision. Landsbygdsveckan blir ett viktigt steg på vägen och en arena för samtal och samarbete mellan beslutsfattare och landsbygdernas röster på alla nivåer, säger Maria Gustafsson, verksamhetsledare för Landsbygdsnätverket.

Landsbygdsveckan skapar en plats för helt nya röster att höras, genom att den som är intresserad av att bli en del av programmet anmäler ett evenemang. På så sätt kan vilken plats som helst i Sverige nå ut nationellt, ja till och med internationellt.

– Vi vill skapa en arena för att synliggöra allt det innovativa och spännande som händer i svenska landsbygder, men också skapa ett sammanhang som möjliggör nya samtal på lokal och regional nivå. Sveriges landsbygder är så viktiga för de framtidslösningar och den omställning som vi står inför, säger Thomas Norrby, statskonsulent på avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU.

Redan nu finns flera evenemang anmälda från företag, föreningar och kommuner som vill dela med sig av hur de arbetar. Veckan har en gemensam inledning och avslutning och en halvdag med EU-fokus. Programmet fylls på hela tiden och här går det att läsa mer om Landsbygdsveckan: www.landsbygdsveckan.se.

Kontakt och mer information

Vill du veta mer om Landsbygdsveckan? Hör av dig till uppdraglandsbygd@slu.se eller till Evelina Selander och Carin Persson, Tillväxtverket, e-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Om initiativtagarna

Sveriges lantbruksuniversitet SLU har ett regeringsuppdrag att stärka forskningen kring landsbygderna genom förbättrad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning inom landsbygdsutveckling och regional utveckling. Läs mer om Uppdrag landsbygd vid SLU här: www.slu.se/uppdraglandsbygd

Landsbygdsnätverket samlar civilsamhälle och näringsliv, forskning, utbildning och rådgivning samt myndigheter som på olika sätt har betydelse för landsbygdsutveckling. Genom nätverket lär vi oss av varandra och kan samarbeta mer. Läs mer på www.landsbygdsnatverket.se

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att arbeta för livskraftiga landsbygder i Sverige och verkar för ett samordnat agerande för att nå de landsbygdspolitiska målen.


Kontaktinformation