SLU-nyhet

Ny hubb-koordinator i Alnarp

Publicerad: 17 februari 2023

Framtidsplattformen SLU Urban Futures är glada att välkomna Amanda Gabriel som ny hubb-koordinator i Alnarp. Amanda kommer att arbeta med att utveckla och stärka området urban hälsa på SLU, samt vara kontaktperson för plattformens regionala samverkansarbete i Skåne.

Hej Amanda, kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Hej! Javisst, min nuvarande roll som föreläsare i miljöpsykologi relaterar fint till ett fördjupat arbete med urbana hälsofrågor. Jag är kursledare för tre masterkurser inom programmet "Outdoor environments for health and wellbeing".

Som forskningsassistent är jag för närvarande engagerad i tvärvetenskapliga forskningsprojekt som rör barns upplevelser av utemiljöer och arkitektur. De forskningsprojekt jag är involverad i just nu är främst det europeiska Horizon-projektet REGREEN, och det Formas-finansierade forskningsprojektet HUS i Umeå.

Jag är medproducent i miljöpsykologi-podcasten Human Land, som syftar till att utforska ämnen relaterade till hälsa och landskap ur ett salutogent perspektiv för att främja planetär hälsa. På SLU Landskap är jag med och leder initiativet SLU Teaching Synergy Forum, där vi strävar efter att främja moderna och samverkande undervisningssituationer på SLU Landskap.

Jag har en tvärvetenskaplig bakgrund inom humaniora och samhällsvetenskap, med en master i miljöpsykologi vid SLU, en master i medie- och kommunikationsvetenskap från Malmö universitet, samt en kandidatexamen vid Sorbonne Nouvelle och University of Campinas, i Brasilien.

Jag har också en mycket lång pedagogisk erfarenhet, då jag har arbetat som lärare inom flera olika ämnen, olika socioekonomiska grupper, i olika länder, från förskolebarn till vuxna.


Vilka är dina uppgifter på plattformen?

På plattformen kommer jag att arbeta tematiskt med ‘urban healthscapes’. Det övergripande målet är att stärka och utveckla SLU:s kunskap och möjligheter inom området urban hälsa och skapa ett starkt finansieringsbart tema. Vid SLU Urban Futures strävar vi efter att främja kritisk inter- och transdisciplinär forskning och kunskapsproduktion som stöder hållbar stadsutveckling genom att inkludera framtida generationers välbefinnande, ett jämlikhetsperspektiv samt genom att utforska och främja relationer mellan människa och natur. 

Därför kommer jag att utforska diskursen om 'urban healthscapes’ vid SLU genom att lära mig mer om SLU:s forskningsperspektiv, skapa möjligheter till nätverkande och samverkan, utlysa såddpengar, och facilitera aktiviteter och evenemang som kretsar kring och utvecklar urbana hälsolandskap.


Finns det någon fråga som engagerar dig extra mycket?

Jag är intresserad av hur kvalitativa sociala och psykologiska transdisciplinära forskningsansatser kan berika en ny förståelse av hälsoforskning. Jag är mycket intresserad av förståelsen för användning och upplevelser av platser, och hur vi kan tillämpa ett miljöpsykologiskt och salutogent hälsoperspektiv för urban hälsa.

Fakta:

SLU Urban Futures har tre regionala hubbar i Ultuna, Alnarp och Umeå. Hubbarna förankrar plattformen fysiskt vid SLU:s tre huvudcampus, och skapar möjligheter till samverkan mellan fakulteter samt med samhällsaktörer i de tre regionerna.
Läs mer om SLU Urban Futures Regionala hubbar.