SLU-nyhet

Ny postdoktor samarbetar med Mellby gård AB

Publicerad: 06 februari 2023
Kvinna med långt mörkt hår

Filiz Kinikli är institutionens nya postdoktor inom ämnet företagsledning. Hon är inriktad på forskning om lantbrukskooperation och kommer under två år att arbeta med ett projekt som finansieras av företaget Mellby gård AB.

En god vän tipsade Filiz Kinikl om det utlysta postdoktorprojektet på institutionen för människa och samhälle.

- Jag blev väldigt glad över det tipset, berättar Filiz Kinikli som nu bosatt sig i Malmö och ser fram emot att arbeta med ett projekt i ett ämne som ligger henne varmt om hjärtat.

Efter sin kandidatexamen i lantbruksekonomi 2014, vid Akdeniz university i Antalya i Turkiet, anställdes hon 2015 som forskningsassistent vid Ege University på Faculty of Agriculture, Departement of Agricultural Economics. Hon började samtidigt på sin masterutbildning och tog examen 2017. Masterarbetet behandlade lantbrukskooperativ och medlemmarnas uppfattning om servicekvaliteten i kooperativen.

Skapade index för analys

Därefter följde doktorandstudier inom samma område med examen i juni 2022. Filiz Kinikli utvärderade privata och kooperativa lantbruksföretag och skapade ett index för analys av mjölkföretagares inställning till privata och kooperativa företag.

- Jag fokuserade särskilt på sociala faktorer och intervjuade 200 mjölkföretagare.

Väl på plats på SLU Alnarp arbetar hon nu med några olika förslag på hur inriktningen på samarbetet med Mellby gård ska se ut. Företagets grundare och styrelseordförande, Rune Andersson, utnämndes hösten 2022 till hedersdoktor vid SLU och har ett stort intresse för företagande och entreprenörskap i lantbruket. Han har tidigare finansierat ett doktorsarbete på institutionen och bidrog till inrättandet av SLU Kompetenscentrum företagsledning.

- I Sverige finns stora, framgångsrika kooperationer som Arla och Lantmännen som är dominerande på marknaden Vi ska i projektet fokusera på varför kooperationer fungerar bra eller inte. Vad skiljer ut dom? frågar sig Filiz Kinikli

Hon vill gärna fokusera på sociala faktorer, vilka lantbrukare som väljer att handla med kooperationen, vad som styr deras lojalitet och engagemang.

Engagerad i fler projekt

Samtidigt med uppstarten av ett nytt projekt startar så arbetar hon med två andra projekt. Det ena handlar om livsmedelssäkerhet där 12 universitet samarbetat om att kartlägga hur studenter kan nå en hälsosam diet till ett bra pris och hur detta påverkades av pandemin. Det andra projektet är ett Horizonprojekt och handlar om värdekedjor i bergsområden och om hur man där bygger upp en långsiktig landsbygdspolicy

Filiz Kinikli har ingen privat koppling till lantbruket, men konstaterar att hennes farmor faktiskt jobbade på kolchos i Bulgarien där hennes föräldrar har sina rötter.

- När projektet är klart om två år så åker jag hem igen men det är väldigt roligt att vara här och jag är väldigt tacksam för Mellby gårds finansiering av mitt arbete.