SLU-nyhet

Nytt EU-projekt stödjer lantbrukare i betesbaserad djurhållning

Publicerad: 03 februari 2023
Foto på betande kor

Den europeiska betesmarken krymper och nu görs en satsning på att vända trenden. Kunskap om framgångsrika metoder för effektiv betesdrift ska spridas inom det europeiska lantbruket genom samverkan mellan bönder, rådgivare och forskare i åtta länder. I Sverige drivs projektet Grazing4AgroEcology (G4AE) av Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska Vallföreningen, som nu söker kontakt med personer som vill bidra eller lära sig mer om bete.

Grazing4AgroEcology (G4AE) är ett EU-finansierat projekt med syfte att stödja lantbrukare i betesbaserad djurhållning. Det ska gynna miljön, djuren och samhället samt producera hälsosam mat med liten påverkan på våra naturresurser. G4AE kommer också att inrikta sig på målen i EU:s så kallade gröna giv om att gynna biologisk mångfald samt minska näringsförluster och växthusgasutsläpp.

Europas betesmarker är platser för lantbruk och djurhållning, men också för fritid och naturupplevelser. Dessa värden har skapats över lång tid genom hårt arbete av generationer av lantbrukare som använt betesmarker för att få foder till sina djur. Betesbaserade produktionssystem ger högkvalitativa livsmedel såsom mjölk och kött. Under de senaste tio åren har betesarealen i Europa minskat med 10 till 20 procent, vilket är ett hot mot dessa ömtåliga ekosystems framtida existens.

– Vi ser att betesbaserade system försvinner snabbt i Europa. För att vända sådana negativa trender krävs ett systemskifte, som måste stödjas av konsumenter med ett starkt engagemang för betesmarkernas samhällsnytta. Vårt team är välbalanserat och otroligt motiverat att klara av så viktiga utmaningar, säger Dr Arno Krause, som är koordinator för projektet.

G4AE leds av Grünlandzentrum i Tyskland och kommer att pågå i tre och ett halvt år (september 2022–februari 2026). Konsortiet består av 18 partners från åtta EU-länder (Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Rumänien och Sverige). Därmed representeras olika klimat i Europa samt ett brett spektrum av betesmetoder och betesmarker. I nätverket samverkar lantbrukare/lantbrukargrupper, forskare, rådgivare och näringslivsrepresentanter.

Projektet ska ta fram goda exempel som ska förmedlas via faktablad, nyhetsbrev, videor, m.m. Femton partnergårdar per land är en viktig del och projektet riktar sig särskilt till unga lantbrukare för nätverkande och utbyte nationellt och internationellt. Även andra grupper kommer att kunna ta del av expertmöten, seminarier, webbinarier och läromedel. Partnergårdarna representerar mjölk, nöt- och lammkött samt intresseområden eller specialiteter som är viktiga för att nå projektets mål i Sverige, såsom rotationsbete, naturbete, rovdjursproblem, parasitproblem, kolinlagring, konsumentkontakt samt tekniska och praktiska lösningar för betesdrift.

– Den kommande satsningen på bättre skötsel och utnyttjande av både åkermarksbeten och naturbeten behövs för att öka lantbrukets hållbarhet ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Kunskapsnivån inom såväl rådgivning som forskning och praktiskt genomförande kommer att öka genom spridning och utveckling av kända tekniker nationellt och internationellt, säger Nilla Nilsdotter-Linde, Sveriges lantbruksuniversitet.

Vill du vara med och forma framtidens livsmedelsproduktion inom ramen för detta projekt?

Kontakta gärna våra nationella partners inom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) eller Svenska Vallföreningen. Under februari 2023 öppnar projektets hemsida www.grazing4agroecology.eu/. Information om projektet finns också här

Kontaktpersoner

Nilla Nilsdotter-Linde, forskare, institutionen för växtproduktionsekologi, SLU, samt sekreterare Svenska Vallföreningen, Nilla.Nilsdotter-Linde@slu.se, 070-662 74 05

Anna Hessle, forskare, institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, Anna.Hessle@slu.se, 0511-671 43

Linda af Geijersstam, lantbrukare, ordförande Svenska Vallföreningen, Linda.af.Geijersstam@gmail.com, 076-111 21 23

G4AE:s logotyp

Projektet har finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont (Grant Agreement No. 101059626).


Kontaktinformation