SLU-nyhet

”En global räddningsplan för biologisk mångfald”. Nytt nummer av Biodiverse

Publicerad: 23 mars 2023

I december enades världen om nya mål för arbetet med att hejda förlusten av biologisk mångfald, vid det FN-möte som kallades COP15. Vilka är målen, och vd säger avtalet som världens länder skrivit under? Och vad kan det betyda i svensk kontext? I årets första nummer av Biodiverse går vi igenom vad det nya ramverket för biologisk mångfald handlar om.

För fyra år sedan började parterna arbeta för att ta fram ett nytt ramverk för biologisk mångfald, med målet att ta beslut i oktober 2020 i Kunming, Kina. Den 19 december 2022 kunde äntligen den kinesiska miljöministern Huang Runqiu klubba igenom Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework i plenarsalen i Montreal, Kanada.

Ramverket som antogs vid COP15 innehåller en strategisk plan med vision och mål till 2050, en mission och 23 åtgärdsmål som specificerarar vad som behöver föras fram till 2030 för att vi då ska vara på väg mot 2050-målen.

I detta nummer av Biodiverse förklarar vi vad det nya globala ramverket för biologisk mångfald innebär – dess långsiktiga mål (A–D) och åtgärdsmål (1–23). Här kommer du först kunna läsa om vad de olika målen står för. Vi förklarar också övriga delar av ramverket– om genetiska resurser, övervakningsramverk, nationell rapportering, resursmobilisering och kapacitetsuppbyggnad. I slutet av tidningen hittar du artiklar där myndigheter och organisationer reflekterar över vad detta ramverk betyder för Sverige och vår miljöpolitik.

Skribenter i Biodiverse nr 1/23 är företrädare för den svenska delegationen i förhandlingarna, och de berättar om ramverket och förklarar dess innebörd.

Gästredaktör är Torbjörn Ebenhard, CBM, som tillhörde den svenska förhandlingsdelegationen och var utlånad till EU:s ordförandeland Tjeckien som förhandlare för EU. Han var huvudförfattare och förhandlare för mål A, och åtgärdsmål 1–8 i det nya ramverket för biologisk mångfald.

 

OM OMSLAGET: Tioåriga Robert talade vid COP15 om vikten av att bevara biologisk mångfald för kommande generationer. Robert är en youtuber från Kanada, (med kanalen Children’s Climate Championship) som på COP15 läste upp ett brev från en sexårig flicka i Indien. Foto: IISD/ENB | Mike Muzurakis.

Läs mer

På CBM:s webbplats har vi mer information om tidningen Biodiverse: www.slu.se/biodiverse

Biodiverse finns också som webbtidning på www.biodiverse.se. Där kan man läsa alla nummer av tidningen, både som pdf och som webbartiklar, sedan starten 1996.

Fakta:

Om Biodiverse

Biodiverse är tidningen för dig som är intresserad av kunskap och forskning om biologisk mångfald, miljö och naturvård. Tidningen tar upp aktuella ämnen och händelser inom svensk naturvård och internationell naturvårdsutveckling kopplat till biologisk mångfald. Biodiverse ges ut av SLU Centrum för biologisk mångfald. Prenumeration är gratis inom Sverige.


Kontaktinformation