SLU-nyhet

LiFT-utbildning stärker doktorander

Publicerad: 29 mars 2023

I mars 2023 anordnade Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala kursen ”Regulatory and ethical aspects of food production and consumption”. 17 doktorander med olika bakgrund från fyra lärosäten träffades på SLU för att få en inblick i livsmedelsetik och lagstiftning.

Kursen började med ett studiebesök till Lövsta lantbruksforskning, där Julia Österberg berättade hur kvalitetssäkrad forskning utförs inom områdena djurens välfärd, beteende och hälsa samt uthållig och klimatsmart livsmedelsproduktion. Genom ett stort panoramafönster fick vi se kostallet samt kalv- och kalvningsavdelningen. Därefter följde en rad intressanta föreläsningar och övningar, där doktoranderna också reflekterade kring livsmedelsetiska aspekter i sin egen forskning.

 

“Kursen var ett utmärkt tillfälle att lära mer om och diskutera lagstiftning samt etiska frågor som är relevanta för alla som jobbar eller ska jobba inom livsmedelsindustrin, något som annars lätt hamnar lite i skymundan under utbildningen. Kursen bidrog också till att kunna knyta nya värdefulla kontakter med andra doktorander inom livsmedelsforskning”, berättar Mathias Johansson, en LiFT doktorand från SLU.

 

“LiFT-kursen gav mig bredare kunskap om aktuell livsmedelslagstiftning samt djuretik i samband med livsmedelsproduktion. LiFT-kursen gav mig också möjlighet att diskutera min forskning med andra doktorander inom mitt område, vilket öppnade upp för framtida samarbeten”, säger Thérése Hjorth, en LiFT doktorand från Chalmers.

 

“Vi är tacksamma för alla som medverkade i kursen – Helena Röcklinsberg, Julia Österberg och Ivar Vågsholm från SLU, Dan Larhammar från Uppsala Universitet, Rikard Hellqvist från Bergström & Hellqvist AB och Arja Helena Kautto från Livsmedelsverket. LiFT-kurser underlättar kunskapsutbyte mellan olika lärosätten och med organisationer utanför akademin.”, säger kursadministratör Galia Zamaratskaia.

 

Som ett sam-event till kursen i Uppsala deltog LiFT-doktorander på Food Science Sweden-konferensen den 15:e mars och presenterade sin forskning där för bredare publik.

 

Läs mer om LiFT: http://foodsciencesweden.se/forskarskola-lift/lift/

 


Kontaktinformation