SLU-nyhet

Ny forskningsrapport om landsbygdernas civilsamhällen

Publicerad: 17 mars 2023
Dimstråk över landsbygd, i bakgrunden en stad. Foto.

Ett av de första projekten som finansierades genom SLU:s regeringsuppdrag Uppdrag landsbygd var en konferens för civilsamhälles- och landsbygdsforskning. På konferensen deltog såväl forskare som representanter från myndigheter och civilsamhället, och en del av presentationerna finns nu samlade i rapporten ”Landsbygdernas civilsamhällen”.  

Utgångspunkten för konferensen var att föra samman de två forskningsfälten och dra nytta av varandras perspektiv.

– Landsbygdsforskningen intresserar sig för lokal organisering men missar ibland den mer övergripande förståelsen för engagemang och organisering, något som civilsamhällesforskningen kan bidra med, säger Patrik Cras, landsbygdsforskare vid SLU och en av initiativtagarna till konferensen.

Civilsamhällesforskningen kan å andra sidan dra lärdom av landsbygdsforskningens fokus på lokala mikroprocesser och bli bättre på att uppmärksamma skillnader mellan urbana och rurala kontexter, menar Patrik Cras.

Förutom en innehållsrik introduktion till de båda forskningsfälten innehåller rapporten åtta kapitel skrivna av författare verksamma vid en rad olika lärosäten. Susanne Wallman Lundåsen beskriver exempelvis skillnader och likheter i civilsamhällesengagemang mellan städer och landsbygd, och Pelle Åberg och Johan von Essen ifrågasätter den urbana normen inom civilsamhällesteori och visar genom en studie av offentligt finansierade projekt hur ekonomiska resurser förvandlas till en annan typ av resurser i lokalsamhället.

Patrik Cras tror att rapporten kan vara intressant läsning både för civilsamhällets organisationer och verksamma inom myndigheter, regioner och kommuner som relaterar till landsbygdernas civilsamhälle i sitt arbete.

Ladda hem rapporten