SLU-nyhet

Därför leker vissa laxar flera gånger

Publicerad: 07 februari 2023
Lax i profil.

Atlantlaxar kan reproducera sig flera gånger under sitt liv, även om de flesta bara leker en gång. Flergångslekarna kan ha stor betydelse för livskraftiga laxpopulationer. I en ny studie har forskare från SLU och Norska Institutet för Naturforskning (NINA) kartlagt livshistorien hos fler än 200 000 laxar i norska älvar. I genomsnitt hade endast 3,8 procent lekt fler än en gång, men variationen mellan populationerna i de olika älvarna var stor, vilket kan tyda på att flergångslek delvis anpassats till lokala förhållanden.

Till samma plats i älven där atlantlaxen kläcks återvänder den senare i livet för att själv leka efter att ha ätit upp sig till havs. Atlantlaxen har möjlighet att leka fler än en gång under sin livstid men det är få individer som faktiskt gör det. I norska laxpopulationer varierade andelen flergångslekare mellan 0 och 26 procent och medel var 3,8 procent.

– De laxar som leker fler gånger är viktiga för återväxten. De är i snitt större än förstagångslekarna och bidrar både med fler romkorn (honorna) och till genetisk diversitet eftersom fler olika årsklasser leker samtidigt när de är närvarande, säger Lo Persson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, som lett studien.

Småfiskar i ”storlaxpopulationer” blir oftare flergångslekare

Fisk som leker första gången efter bara ett år i havet har högre sannolikhet att överleva till ytterligare en lek än en fisk som har spenderat längre tid i havet innan första lektillfället.

– Att små fiskar, alltså de som bara varit i havet ett år innan de leker första gången, investerar relativt sett mindre energi vid leken jämfört med stor fisk, har varit känt sedan tidigare. Det vi fann i våra resultat är att de små fiskarna som tillhör populationer där de flesta fiskarna är större vid första leken, populationer som i Norge kallas ”storlakspopulationer”, verkar spara sig mer vid leken då en högre andel av dessa blir flergångslekare jämfört med små fiskar i ”smålakspopulationer”.

I ”storlakspopulationer” hade fiskarna minst två år mellan lektillfällen jämfört med fiskar i ”smålakspopulationer” som oftast bara hade ett år.

– Tidigare har man trott att detta hänger ihop med att små fiskar investerar relativt sett mindre energi i leken än stora fiskar och att de därför skulle kunna vara redo för lek igen efter en kortare tid i havet. Det kanske stämmer till viss del men det vi upptäckte var att detta är starkt kopplat till vilken typ av population fisken kommer ifrån då även små fiskar i storlaxpopulationer spenderade längre tid i havet mellan lektillfällen. Skillnader mellan populationer tyder på lokal anpassning, vilket betyder att laxarna över tid utvecklats för att klara sig så bra som möjligt i just sin älv och den havsmiljö där de söker föda. Våra resultat indikerar att även förmåga till flergångslek anpassats till de lokala förhållandena för de olika populationerna, säger Lo Persson.

Honor leker oftare fler gånger

Honor är oftare flergångslekare än hanar, visar studien. Att hanar i mindre utsträckning blir flergångslekar har också varit känt sedan tidigare och anses bero på att deras skador efter aggressiva interaktioner under leken bidrar till sämre överlevnad.

I denna studie kunde forskarna visa att förlusten i kroppsstorlek på grund av leken var större hos hanar än hos honor när de jämförde dem med fisk som inte hade lekt tidigare. Detta kan indikera att hanarna har svårare att återuppbygga sina energinivåer efter lek vilket kan bidra till deras lägre överlevnad.

– Just analysen av förlust av kroppsstorlek gjorde att jag fick omvärdera min bild av en flergångslekare som en väldigt stor individ eftersom det framför allt är mindre fisk som överlever leken, säger Lo Persson.

För individen är det en otroligt stor investering att vandra tillbaka från havet för att leka. De slutar äta, ibland i upp till ett år, och investerar mer än 50 procent av sin energi i lekvandring och lek. Om fisken i stället stannat ytterligare ett år i havet hade den i runda slängar dubblat sin kroppsvikt.

– Men det finns så klart väldigt stora flergångslekare, vi hade till exempel en tolvårig hona som fångades i Alta på väg till sin fjärde lek, hon vägde över 15 kg, men det stora flertalet flergånglekare är betydligt mindre, säger Lo Persson.

Porträttbild av Lo Persson.

Lo Persson
(Klicka för högupplöst bild.)

 

Vetenskaplig artikel

Lo PerssonAstrid RaunsgardEva B. ThorstadGunnel ØstborgKurt UrdalHarald SægrovOla UgedalKjetil HindarSten KarlssonPeder Fiske, and Geir H. Bolstad. Iteroparity and its contribution to life-history variation in Atlantic salmon. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciencese-First  https://doi.org/10.1139/cjfas-2022-0126

 

 

Atlantlaxens livscykel

Fakta:

Närbild av ett laxfjällLaxens fjäll berättar dess livshistoria

Studien bygger på analyser av laxfjäll insamlade från fler än 200 000 laxar i norska älvar mellan 1989 och 2017. Analyser av laxfjällen berättar om fiskens livshistoria; hur många år den levt i sötvatten innan den vandrar till havet, hur många år den tillväxer i havet innan den blir könsmogen och leker första gången och sedan om och hur många gånger till den leker samt hur lång tid det går mellan varje lektillfälle. Från de fler än 200 000 fjällen kunde 141 unika varianter av livshistorier utläsas. Det är första gången så många livshistorier uppmätts, vilket var möjligt tack vare den stora mängden data.

– Flergånglekarna står för en stor del av livshistoriavariation hos lax och de bidrog till 75 procent av de 141 unika livshistoriavarianterna vi fann. En viktig del som vi med dagens teknik inte kan utläsa visuellt ur fjällen är om hanarna blivit könsmogna redan som små i sötvatten innan de vandrat ut i havet. De skulle då tekniskt också vara ”flergångslekare” men räknas inte här, säger Lo Persson.

 

Foto: Jörgen Wiklund, SLU
(Klicka på bilden för att se den större.)