SLU-nyhet

Summering av SLU Skogsskadecentrums två första år

Publicerad: 28 april 2023
bild av årsrapporten SLU Skogsskadecentrum

År 2021 fick SLU i uppdrag att starta SLU Skogsskadecentrum. Nu finns en årsrapport tillgänglig som sammanställer centrumets arbete under dessa år, vision och mål samt vad som väntar framöver.

Årsrapporten är på engelska men förord och sammanfattning finns också på svenska.

– Nu när flera pilotprojekt har avslutats kommer de första resultaten att sammanfattas och rapporteras. Fler utåtriktade aktiviteter som seminarier och utflykter väntar, och vi kommer att fortsätta att stärka våra befintliga och utveckla nya samarbeten. Man får gärna kontakta oss om man har idéer eller vill delta i vår verksamhet, säger Jonas Rönnberg, föreståndare för SLU Skogsskadecentrum.

Annual report SLU Forest Damage Centre 2021-2022 - A summary of the centre’s first two years (PDF)


Kontaktinformation

Katja Fedrowitz
Administrativ koordinator SLU Skogsskadecentrum
Koordinator SLU Nätverk växtskydd
Telefon: +46 018 67 21 96
Epost: Katja.Fedrowitz@slu.se