SLU-nyhet

Motivation och lärande - nycklar till ett hållbart lantbruksföretagande

Publicerad: 17 april 2023
Kvinna med långt mörkt hår, klädd i vit kavaj

En del lantbruksföretagare arbetar hårt med att göra affärer på ett hållbart sätt - andra inte. Vilka åtgärder behövs då för att uppmuntra omställningen till ett mer hållbart lantbruk? Den 21 april lägger Vera Sadovska fram sin avhandling som baseras på studier av lantbruksföretag i Sverige, Norge, Italien och Grekland. Företagens affärsmodell är av speciellt intresse.

Avhandlingens empiriska studier handlar om hur företagen förändrats efter att ägarna antagit hållbarhetsprinciper. Varje företag är unikt och företagarna har gjort en medveten resa för att göra saker annorlunda, med människor och planet i åtanke.

Enligt Vera Sadovska är en stark, individuell övertygelse om principerna för hållbart företagande en förutsättning för att lyckas. 

-Med den grunden hittar lantbrukarna marknadsutrymmet för att förändra sina affärsmodeller för hållbarhet. Det som för närvarande saknas för att fler gårdar ska bli hållbara är en möjlighet till lärande och mer strukturerad kunskap om hållbara lantbruksföretag, säger Vera Sadovska.

Begränsad makt men ser möjligheter

De empiriska studierna tydliggör faktorer som initierar förändring. Lantbrukarna i olika länder upplever till exempel begränsad makt i förhandlingar med stora leverantörer, problem med distribution och logistik och komplicerade statliga regleringar. Samtidigt ser de möjligheter i förändrade konsumentkrav med ökat intresse för högkvalitativ och hållbart producerad mat. Lantbrukarna är motiverade att vara konkurrenskraftiga och har förmågan att anpassa sina produkter till det som saknas på marknaden.

- Vad som är ännu viktigare är varje lantbrukares individuella motiv och övertygelser. De tror alla på att göra gott för samhället, djuren, marken och miljön i allmänhet, konstaterar Vera Sadovska.

Väljer korta leveranskedjor

När det gäller förändringar i den faktiska affärsverksamheten valde lantbrukarna i studierna att sälja sina produkter genom korta leveranskedjor, vilket innebär att det finns en direktkontakt mellan producent och konsument. I korta leveranskedjor får lantbrukaren en större del av ett produktpris än i konventionella kedjor med många inblandade aktörer. Genom att möta kunderna ansikte mot ansikte bygger lantbrukarna även relationer, känner att arbetet uppskattas och får regelbunden feedback. Lantbrukarna sparar också resurser på transporter och har kontroll över sina produktions- och distributionsprocesser. 

Lärande viktig faktor för hållbarhet

Hållbarhetsarbete är dock inte en process utan utmaningar. Många lantbrukare medgav att de inte vet tillräckligt om hållbart företagande och att de befintliga informationskällorna (t.ex. lantbruksrådgivning) inte är helt användbara. Därför är lärande en viktig faktor för att uppnå hållbarhet. Samtidigt skapar engagemang för hållbarhetsprinciper vissa begränsningar för lantbrukarna – de måste välja sina partners mer uppmärksamt eftersom de vill att hela nätverket ska dela liknande övertygelser. I vissa situationer kan det leda till uteblivna vinstmöjligheter.

Personliga värderingar och kunskap påverkar

Framgångsrikt arbete för hållbar utveckling i ett lantbruksföretag är nära kopplat till personliga värderingar. Värderingarna återspeglas i kunskap om hur dessa kan omsättas i strategier och handlingar. Aktiviteterna inom det omställda företaget bör ske med hänsyn till resultatet på både kort och lång sikt. Hänsyn bör även tas till hur inblandade deltagare påverkas.

Men även stöd från likasinnade är väsentligt i processen. För att nå hållbart producerad mat måste alla, från myndigheter till stora leverantörer som säljer lantbruksutrustning, akademiker som producerar kunskap och konsumenter dela samma ambitioner.

 

Mer information

Vera Sadovska, doktorand
Institutionen för människa och samhälle
tel: +46 40-41 55 64
e-post vera.sadovska@slu.se
CV
Linkedin

Pressbild

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om denna nyhet. Klicka för högupplöst bild. Fotograf ska anges.)

Vera Sadovska. Foto: Privat

Länkar

Länk till avhandlingen (pdf):

Change for sustainability in the agrifood sector. Addressing value creation in business models and learning in university-industry collaboration.


Kontaktinformation