SLU-nyhet

En balanserad kost om älgen själv får välja

Publicerad: 08 maj 2023
Älg tittar in i kameran. Foto.

Älgar gör medvetna kostval när de betar ute i skogen. Helst väljer älgen videväxter, men om det inte finns gott om sådana, äter den gärna tall i kombination med blåbärs- och lingonris. Det visar nya forskningsresultat från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

I en tidigare SLU-studie undersökte forskare älgars födoval vintertid i en skånsk djurpark. Resultaten visade att älgarnas val av mat motsvarade en väl avvägd balans mellan protein och kolhydrater. Detta näringsinnehåll liknar till stor del den näring som finns naturligt i videväxter. Men hur bestämmer en vild älg ute i skogen vad den ska äta bland alla träd och växter som finns där?

– Hur älgarna balanserar olika näringsämnen är inte särskilt väl undersökt, så att öka kunskapen om det är av stort biologiskt intresse. Vi ville undersöka om de vilda älgarna gör som djurparksälgarna; väljer mat som motsvarar videväxter i näringsinnehåll, säger Robert Spitzer, postdoktor vid SLU.

Undersökningen genomfördes i flera områden från Södermanland upp till Norrbotten. Forskarna samlade in älgspillning, som analyserades för att se vilka växter älgen ätit. Samtidigt samlades växtprover in för att analysera näringsinnehållet i de växter som ingick i älgarnas vinterdiet.

Tall och bärris också populärt

Resultaten visade att älgar i områden med lite snö och tillgång till olika växter helst valde en diet som bestod av tall och bärris. Just denna kombination ger ett näringsinnehåll som ungefär motsvarar videväxternas – precis som djurparksälgarna valde.

– Kombinationen tall och bärris är en bättre balanserad kost för älgen än att bara äta tall eller bärris. Men finns det tillgång till videväxter så väljer älgen antagligen hellre dessa, säger Robert Spitzer.

Så om älgen själv får välja så blir det helst vide eller en kombination av tall och bärris. Men älgen gör så gott den kan utifrån den mat som finns tillgänglig. Är utbudet begränsat blir födovalet också det.

– Vill man hjälpa älgen att balansera sitt födointag så är en möjlighet att försöka gynna tillgången till videväxter och bärris i skogen. Älgen äter gärna en kombinerad föda om möjligheten finns, säger Robert Spitzer.

Forskningen är finansierad av Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet.

Den vetenskapliga artikeln

Robert Spitzer, Eric Coissac, Joris P. G. M. Cromsigt, Annika M. Felton, Christian Fohringer, Marietjie Landman, Wiebke Neumann, David Raubenheimer, Navinder J. Singh, Pierre Taberlet, Fredrik Widemo, Macro-nutritional balancing in a circumpolar boreal ruminant under winter conditions, Functional Ecology, Volume 37, 2023.
https://doi.org/10.1111/1365-2435.14296