SLU-nyhet

Pressinbjudan: Den brännande frågan om växtskydd lyfts på SLU

Publicerad: 10 maj 2023
Foto på potatis angripen av brunröta samt frisk potatis.

Växtskydd mot skadegörare och ogräs i lantbruk och trädgårdsodling är just nu ett omdebatterat ämne i Europa. EU kan nämligen komma att besluta om att halvera användningen av – och riskerna med - kemiska bekämpningsmedel till år 2030. Debatten mellan förespråkare och motståndare är mycket het och polariserad. Under maj arrangerar SLU därför ett webbinarium, en konferens och en workshop där framtidens växtskydd diskuteras ur ett svenskt och europeiskt perspektiv. Journalister är varmt välkomna att delta.

EU:s Jord-till-bord-strategi föreslår att användningen av och riskerna med kemiska växtskyddsmedel ska halveras fram till år 2030 på en övergripande EU-nivå. Samtidigt står världen inför stora utmaningar då mellan 8 och 40 procent av den globala växtproduktionen varje år går till spillo på grund av ogräs, växtsjukdomar och skadedjur. Klimatförändringarna ökar utmaningarna ytterligare när sjukdomar, skadegörare och ogräs sprids till nya områden. Samtidigt utmanas växtproduktionen av ökande temperaturer, förändrade nederbördsmönster och mer extremväder.

Vi lever i tider av geopolitiska förändringar, minskad biologisk mångfald och ett föränderligt klimat. Kan vi verkligen minska användningen av kemiska bekämpningsmedel utan att riskera livsmedelsförsörjningen? Vissa påstår att det är en omöjlighet medan aktivister som är för förändringen blockerar ingångarna till möten i Bryssel. De flesta kan nog skriva under på att det krävs stora gemensamma ansträngningar av forskare, lantbrukare, myndigheter och industri för att lösa situationen.

Läs mer

(Texten ovan har uppdaterats 230511)

Pressinbjudan

För att diskutera den brännande frågan om växtskydd arrangerar SLU flera möten där pressen är varmt välkommen att delta. Journalister är också välkomna att kontakta forskare direkt för intervjuer (kontaktuppgifter längst ned).

Öppet webbinarium på växtskyddsdagen den 12 maj

Den 12 maj bjuder SLU och Jordbruksverket in till webbinariet Svensk växthälsa – en förutsättning för ökad produktion, om växthälsa i jordbruk, skogsbruk och trädgård.

– Forskare inom de olika områdena kommer att berätta hur vi ligger till idag och om växthälsan håller för en ökad produktion i Sverige. Allt deltagande sker digitalt och vi välkomnar beslutsfattare och andra som behöver aktuell information inom området till webbinariet, säger Katja Fedrowitz, koordinator för SLU Nätverk växthälsa.

För mer information: Katja Fedrowitz, katja.fedrowitz@slu.se, (018-67 21 96)

Internationell konferens om växthälsa den 24 maj

Den 24 maj samlas växtskyddsforskare, experter och andra intressenter från hela Europa vid SLU i Uppsala för att diskutera strategier för att uppnå ett robust, resurseffektivt och miljövänligt växtskydd med minimal användning av kemiska bekämpningsmedel. Konferensen Crop protection futures in agriculture välkomnar alla som är intresserade av frågorna. Det finns även möjlighet att delta digitalt. 

– EU:s ambitiösa planer för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel innebär stora utmaningar, men också spännande möjligheter för en produktiv, konkurrenskraftig och framför allt hållbar livsmedelsproduktion – och det är det vi ska diskutera, säger Riccardo Bommarco, professor i lantbruksentomologi vid SLU, som är initiativtagare till konferensen.

Organisationen European Research Alliance: ERA Pesticide Free – Towards chemical pesticide-free agriculture kommer att ha sitt andra General Assembly i samband med konferensen. Styrgruppen för projektet COST (European Cooperation in Science & Technology): Towards zer0 Pesticide AGRIculture kommer också att samlas för möte i samband med konferensen. Konferensen kommer att följas av den franske journalisten Pierre Girard.

För mer information: Riccardo Bommarco, Riccardo.Bommarco@slu.se, 073-0485878

Workshop om växthälsa och växtförädling den 29 maj

Hur kan svensk resistensförädling bidra med lösningar som motverkar det hot som sjukdomar och skadegörare hos växter utgör? SLU Grogrund anordnar en öppen workshop om växthälsa ur ett växtförädlingsperspektiv i Höör den 29 maj.

– Att systematiskt förädla för att öka växters egen motståndskraft är en nödvändig del i ett hållbart växtskyddsarbete. Friskare grödor minskar skördeförlusterna, så vårt arbete ökar den inhemska livsmedelsproduktionen, säger Therese Bengtsson, vice programchef för SLU Grogrund.

För mer information: Therese Bengtssontherese.bengtsson@slu.se, 073-5451206

Resurser

Tider och länkar

Fakta

SLU Nätverk växtskydd

SLU är ledande inom växtskyddsområdet och dominerar svensk forskning, samverkan och utbildning med mer än 200 forskare. Växtskyddsforskare samverkar aktivt med intressenter inom jord-, trädgårds- och skogsbruk. SLU Nätverk växtskydd syftar till att främja och stimulera samverkan mellan forskare vid SLU, stärka SLU:s profil mot omvärlden och öka samarbetet mellan forskning och utbildning.

SLU Grogrund

SLU Grogrund är ett kompetenscentrum vid SLU vars huvuduppgift är att utgöra ett kunskapsnav för svensk växtförädling.

SLU-forskare att kontakta

Hållbara odlingssystem, jordbruksekologi samt skadeinsekter i jordbruket

Växtsjukdomar i jordbruket

Ogräs och ogräsbekämpning i jordbruket

Biologisk bekämpning och automatisk detektering av växtskador

Skogsskador orsakade av svamp

Skogsskador orsakade av insekter

Växtförädling


Kontaktinformation