SLU-nyhet

Tre forskare från Egypten besöker institutionen för ET denna vecka

Publicerad: 17 maj 2023
Shimaa Khatab, Gouda Kamel och Fawzy Ali från Heliopolis University for Sustainable Development (HUSD), Egypten och Dalia Abdelfattah, studierektor vid forskarskolan SSFEB står framför en SLU-banderoll medan de håller i en kub av hållbar utvecklingsmål 7 under deras besök på avdelningen för energi och teknik, maj 2023.

Institutionen för energi och teknik och gruppen Jordbruksteknik och system vid SLU tar emot tre gästforskare från Heliopolis University for Sustainable Development (HU), Egypten denna vecka (v. 20 2023). De kommer via en Erasmusmobilitet mellan SLU – HU.

De gäst forskarna är: Prof. Dr. Gouda Kamel - President för HU, Prof. Dr. Fawzy Ali - dekanus vid fakulteten för ekologiskt jordbruk, och Dr. Shimaa Khatab - vice dekan för fakulteten för ekologiskt jordbruk.

Deras besök är en del av ett pågående internationellt samarbete och globalt arbete mellan Dr Dalia Abdelfattah (Jordbruksteknik och system, SLU), Dr Assem Abouhatab (Nordic African Institute) och gästforskargruppen från HU – Egypten. Det gemensamma forskarteamet arbetar med att undersöka potentialen för avfall-till-energitillämpningar från jordbruksindustriavfall i Egypten. Preliminära diskussioner med lokala experter och fältbesök i Egypten visade på en stor potential för sådana tillämpningar.