SLU-nyhet

Government cuts necessary research funding

Publicerad: 30 juni 2023

More than 600 researchers from SLU and other universities have signed a recently published debate article regarding the decision from the government about cut fundings from VR.

"Förhastat och förfelat - regeringens beslut om utvecklingsforskning slår hårt mot hållbar utveckling

Sverige har varit en ledande aktör inom utvecklingsforskning och forskningsbistånd i över 50 år. Denna ställning undermineras nu rejält. Den 27 juni informerades alla forskare som i april skickat in forskningsansökningar inom utvecklingsforskning att alla bidrag till detta område stoppas, efter regeringsbeslut den 22 juni."

It was the day before Midsummer eve the Swedish government took the decision to stop funding the Swedish Research Council’s (VR’s) development research through the budget for international development cooperation. 

The decision decreases Swedish research funding available for development research in low- and middle-income countries.

"Beslutet försvagar den svenska utvecklingsrelaterade forskningen och undervisningen, med dessa går viktiga delar av Sveriges omvärldskunskap och närvaro i internationella nätverk förlorade."

Read the debate article here


Kontaktinformation

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling som bidrar till Agenda 2030, med fokus på låginkomstländer.

SLU Global
Ledningskansliet

Box 7005, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se